Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Eerst kregen we één mail in maanden, nu tientallen in een week’

Door de coronacrisis zijn de facultaire studentenraden erin geslaagd een groter deel van hun achterban te bereiken, door intensiever gebruik te maken van sociale media.

Het is voor de studentenraden altijd lastig om in contact te blijven met hun achterban. De opkomst voor de verkiezingen is steevast laag en de meeste studenten maken zich niet heel druk om de medezeggenschap. Maar corona heeft daar verandering in gebracht. Een verrassend groot aantal studenten heeft gereageerd op de online surveys die een aantal facultaire studentenraden hebben uitgezet.

“Op de eerste twee surveys kregen we veel reacties, maar op de derde was de respons al heel wat minder”, aldus Luud van Ginneken, voorzitter van de facultaire studentenraad van de School of Business and Economics, die een dikke 5000 studenten telt. Volgens hem komt het door de momenten waarop de surveys zijn uitgezet. “De eerste survey deden we aan het begin van de coronacrisis, toen de campus nog niet gesloten was. Daarin vroegen we welke maatregelen de faculteit moest nemen volgens de studenten. Er was een duidelijke tweedeling van studenten die vonden dat de campus dicht moest en studenten die daar tegen waren. De tweede survey ging over de online colleges, hoe die bevielen, wat studenten nodig hadden en wat hun zorgen waren.”

Grote onzekerheid

Het was een tijd van grote onzekerheid, waarin iedereen met vragen en problemen zat. “Het waren dringende kwesties, waar iedereen het over had”, vertelt Van Ginneken. Dat verklaart volgens hem de grote respons: 900 studenten vulden de eerste enquête in en op de tweede reageerden er zelfs 1200. De derde survey werd uitgezet toen de situatie al wat was genormaliseerd; daarin werd de studenten gevraagd naar specifieke online onderwijsmethodes. Daarop kwamen driehonderd reacties. “Dan denken studenten misschien: daar heb je weer zo’n ding, dat heb ik toch al eens ingevuld”, aldus Van Ginneken.

‘Het waren dringende kwesties, waar iedereen het over had’

Ook de FSR van de faculteit der sociale wetenschappen (2500 studenten) is tevreden met de respons die ze kreeg op de surveys. “Meer dan 500 reacties”, aldus penningmeester Thomas Mojet. De FSR heeft de resultaten gedeeld met het faculteitsbestuur, de opleidingsdirecteuren en de opleidingscoördinatoren. “We hebben ze ook verwerkt in een notitie over het onderwijs in het nieuwe collegejaar.” Belangrijkste conclusie volgens Mojet: “Niemand vindt online onderwijs echt fijn, als studenten al moeite hadden met bepaalde vakken, zijn die daardoor alleen maar vergroot.” Verder was het invullen van de survey voor veel studenten een “ventiel”, volgens Mojet.

Bètafrustraties

Aan de faculteit der bètawetenschappen reageerden aanzienlijk minder studenten, rond de twee- à driehonderd, vertelt FSR-secretaris Huong Nguyen. “Een klein percentage van het totale aantal studenten van 7000, maar het geeft ons een indruk van wat er leeft.” De labs waren nog gesloten toen Ad Valvas met haar sprak en met voorzitter Beshoy Mikhael, en daar bestond veel frustratie over. Aan de bètafaculteit studeren veel buitenlandse studenten (Nguyen en Mikhael zijn er zelf twee) die zich zorgen maakten over hun familie. Ook speelden er geldzorgen en gebrek aan motivatie.

‘Niemand vindt online onderwijs echt fijn’

Ze hebben een Instagram-account, maar op Facebook heeft de FSR een groter bereik, vertelt Beshoy. “De meeste studenten bereiken we echter via het studentenportal op de VU-website, Canvas.”

De ontdekking van whatsapp

Canvas is ook het platform waarop de FSR’en van sociale wetenschappen en economie de meeste studenten bereiken. “We zijn dit jaar begonnen met Instagram, maar we hebben geen duizenden volgers of zo”, aldus Mojet.

Voor de facultaire studentenraad van de School of Business and Economics was Whatsapp een ontdekking. “Whatsapp wordt veel gebruikt voor werkgroepen en dergelijke, en in het begin waren we er redelijk sceptisch over, maar je bouwt er een behoorlijk netwerk mee op”, vertelt Van Ginneken. “Iedereen heeft op Whatsapp weer zijn eigen netwerk waarbinnen hij een survey of boodschap weer kan doorsturen.”

Blijvertje

Door de coronacrisis zijn de studentenraden gedwongen om intensiever gebruik te maken van de sociale media, en dat zal waarschijnlijk niet verminderen als de crisis voorbij is. “Dit is niet eenmalig”, zegt Nguyen. “We hebben twee mensen in de huidige raad zitten die zich met social media bezighouden”, aldus Mojet. “Die adviseren de nieuwe raad, die komend collegejaar het stokje overneemt.”

‘Dankzij de surveys hebben we een goed beeld van wat er leeft in coronatijd’

“Wij hebben altijd sterk geleund op de studieverenigingen van onze faculteit, Aureus en Kraket, om te weten wat er leeft onder de studenten”, zegt Van Ginneken. “Maar door corona weten studenten ons eerder te vinden via social media. Eerst kregen we per periode één mailtje van een student die iets had, nu hebben we er tientallen in één week gehad.”

Goed beeld

Het bestuur van de VU en van de afzonderlijke faculteiten profiteren mee. “Dankzij de online surveys hebben we een goed beeld van wat er leeft onder de studenten in coronatijd”, zegt Mirella Kleijnen, portefeuillehouder onderwijs van de School of Business and Economics. “Welke zorgen ze hebben, waar behoefte aan is. We hebben die informatie gebruikt bij de besluitvorming, doorgespeeld aan onze eigen communicatieafdeling en de centrale communicatie en marketingdienst van de VU, en ook aan het college van bestuur. We hebben de data ook gebruikt voor de frequently asked questions-pagina op onze website.”

‘Het is belangrijk om een goede combinatie van online onderwijsmethoden te hebben’

Wat het faculteitsbestuur eruit geleerd heeft, is dat het in het komend collegejaar belangrijk is om een goede combinatie van online onderwijsmethoden aan te bieden. “Dus niet alleen maar kennisclips, maar ook een interactief deel.” Dat de respons bij de laatste survey is verminderd, verbaast Kleijnen niet. “Het gevoel van urgentie is afgenomen en studenten zijn gewend geraakt aan de situatie. Ik denk dat iedereen weet dat we ons best doen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte die we hebben.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.