Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 juli 2024

Campus
& Cultuur

‘De VU moet beter omgaan met discriminatieklachten’

‘Ik heb niet het gevoel dat ze dit serieus nemen’, zei rechtenstudent Princess Attia eind vorig jaar in Advalvas. Zij is duidelijk teleurgesteld in het VU-bestuur.

Attia is commissielid bij New Urban Collective, een platform voor hoogopgeleide allochtonen. Dit collectief heeft het bestuur diverse malen uitgenodigd om te komen praten over hun project I too am VU, over microagressie op de campus. “Ze komen nooit”, verduidelijkt Attia. “Vorig jaar nam het college wel zelf het initiatief om met verschillende groepen studenten over diversiteit te praten, maar dat werd steeds uitgesteld en uiteindelijk is er niks van gekomen. Heel jammer, want we wilden heel graag met het college spreken, al voordat het zelf met die uitnodiging kwam.”

Eurocentrisch onderwijs

Het collectief wil graag over de volgende onderwerpen spreken. Attia: “Allereerst over de inhoud van het onderwijs, want dat is te eurocentrisch. Ik volg bijvoorbeeld een minor international security, die net zo goed western security had kunnen heten, want Afrika en Azië komen er bekaaid van af, en met het Westen in een superieure positie. Filosofie is al net zo gericht op westerse filosofen.”

Studenten krijgen aan de universiteit de opvatting ingebakken dat alles wat westers is, superieur is, vindt Attia. En dat werkt door in de verhoudingen in de samenleving.

Culturele sensiviteit

Ten tweede moet de VU beter omgaan met discriminatieklachten, vindt Attia. “Studenten missen een safe space en hebben het gevoel dat er niet wordt geluisterd. Ik weet wel dat de VU een ombudsman heeft, maar waarom zit zij in het Metropolitangebouw en niet hier op de campus? Het moet allemaal veel toegankelijker en daarnaast is het ook belangrijk dat de aanspreekpersonen getraind zijn in culturele sensiviteit.”

Ten derde moet de staf minder wit. “Er zijn veel allochtone promovendi aan de VU, maar waarom zien we die niet in de collegezaal? En waarom gaan ze na hun promotie weg?” Attia denkt dat allochtonen vaak niet dezelfde ruimte krijgen als autochtonen. “Ik ken een geval van een studente die een scriptie wilde schrijven over discriminatie en racisme. Maar ze kreeg meteen vanaf het begin te maken met schrikachtige reacties van haar begeleider. Dit mocht ze niet zeggen, dat moest ze anders formuleren. Ze voelde zich erg beknot in haar vrijheid.”

Arbeidsdiscriminatie

En ten slotte zou de VU allochtone studenten beter moeten begeleiden naar de arbeidsmarkt. “Werkloosheid is in Amsterdam vier keer hoger onder allochtonen dan autochtonen. Dat ik te maken ga krijgen met arbeidsdiscriminatie staat al bijna vast. Ik hoor van allochtone studenten die de master ondernemingsrecht aan de Zuidas doen, dat ze nu al tijdens snuffelstages merken dat ze niet dezelfde kansen krijgen als andere studenten. Dan kun je vragen of het de taak van de VU is daar iets mee te doen, ik vind dus van wel.”

De meeste mensen hebben niet eens in de gaten dat ze discrimineren. Dat wil New Urban Collective ook laten zien met het door Harvard geïnspireerde project I too am VU: foto’s van zwartharige Nederlandse VU-studenten met een bord voor hun borst, waarop stereotieperende opmerkingen staan geschreven die ze naar hun hoofd krijgen. ‘Wat goed dat je stamppot lust!’

Complimenteus bedoelde beledigingen

“Ik kreeg ze direct nadat mijn interview in Advalvas verscheen”, zegt Attia. “Van die complimenteus bedoelde beledigingen als: ‘Goed stuk, je kwam tenminste niet zo boos over!’ Want als zwarte vrouw mag ik niet boos zijn! En als je daarop wijst, probeert iedereen zulke dingen altijd op allerlei manieren te rechtvaardigen.”

“Ik bestrijd dat er voor het thema te weinig aandacht zou zijn”, aldus chief diversity officer Karen Van Oudenhoven, wier taak het is diversiteit te integreren in het beleid van de VU. “Het college van bestuur doet alles om diversiteit beter tot haar recht te laten komen, ook in het onderwijs, door docenten zich te laten bekwamen. Maar dat proces is echt niet morgen al voltooid. Het gaat om het veranderen van een mindset, dat kost enorm veel moeite.”

De rest van Van Oudenhovens reactie en die van diversiteitscoördinator Wim Haan staat in de nieuwe Advalvas, die morgen online komt en daarna als hardcopy verkrijgbaar is op de betere universiteitscampus.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.