Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

Clash dreigt over bestuursmodel

De medezeggenschap en het bestuur botsen over het nieuwe bestuursmodel voor de VU. Breekpunt is vooral de eenhoofdige leiding van de decaan die het college wil invoeren. Dat is voor de ondernemings- en studentenraad niet acceptabel

“Als de medezeggenschap niet instemt met ons voorstel, stappen we desnoods naar de rechter”, zei collegevoorzitter Jaap Winter tijdens het overleg gisteren met de ondernemings- en studentenraad. “Deze verandering is nodig om meer helderheid in de besturing van de universiteit te brengen”, aldus Winter.

De medezeggenschap is zowel principieel als pragmatisch tegen de invoering van een decaan als eenhoofdige leiding van een faculteit ter vervanging van het huidige collegiale faculteitsbestuur.

De Gezamenlijke Vergadering schrijft in het concept-advies niet in te kunnen stemmen met de eenhoofdige leiding van de faculteit. ‘Zonder een faculteitsbestuur wordt het moeilijker om draagvlak te vinden voor te nemen besluiten omdat een decaan niet langer structureel verplicht is anderen uit de faculteit te overtuigen van zijn/haar besluit.’

Probleem bestaat niet

Ook vragen ze zich af of er wel werkelijk een probleem bestaat. Nu is de decaan ook al eindverantwoordelijk. Volgens de medezeggenschap is het nog nooit voorgekomen dat een decaan bij het college van bestuur een besluit van het faculteitsbestuur ter vernietiging heeft voorgedragen, terwijl dat volgens de regels wel mogelijk is. Dus de decanen kunnen blijkbaar goed uit de voeten met de bestaande regels.

Duidelijk mandaat

Winter probeerde de medezeggenschap nog over de streep te trekken. Hij stelde dat de decaan wordt begeleid door een ‘bestuursteam’ waarin in ieder geval een portefeuillehouder onderwijs en onderzoek zitten. Die krijgen een duidelijk mandaat. Winter bood de medezeggenschap aan ruimschoots mee te praten over de invulling van die mandaten. Ook is hij bereid te praten over de benoemingsprocedure van decanen, want natuurlijk vindt ook het bestuur dat een nieuwe decaan voldoende draagvlak binnen een faculteit moet hebben.

Naar rechter

Maar de raden lieten zich niet vermurwen en blijven bij hun standpunt dat een eenhoofdige leiding van een faculteit niet wenselijk is. Omdat de medezeggenschap op dit punt instemmingsrecht heeft, moet het college tegen het verwachte nee van de raden in beroep gaan. Winter zei dat het CvB dit zeker zal doen. Dat kan een lange weg worden. Eerst is er de raad van toezicht die zich over het conflict kan buigen, dan de geschillencommissie voor conflicten binnen universiteiten en uiteindelijk de rechter.

Bij eerdere conflicten tussen het bestuur en het college is gebleken dat de tijd die nodig is voor deze juridische procedures altijd is gebruikt om een compromis te vinden. Dus de tijd zal leren hoe heet deze soep werkelijk gegeten gaat worden.

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.