Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 juni 2024

Campus
& Cultuur

Christelijke teksten niet langer verplicht bij academische plechtigheden + update

De plechtigheden voor promoties en oraties worden binnenkort aangepast. Niet alleen zijn christelijke teksten straks niet langer verplicht, ook het ‘geachte dames en heren’ zal plaatsmaken voor ‘geachte aanwezigen’.

Er komt een oplossing voor de controverse rond de verplichte Bijbelteksten bij oraties en promoties, ofwel het votum en de doxologie. Het wordt een oplossing die recht doet aan de traditie van de VU en tegelijk aan degenen die moeite hebben met teksten over God als schepper van hemel en aarde, zei rector Jeroen Geurts gisteren tijdens een vergadering van het college van bestuur met de medezeggenschap: de ondernemingsraad en de universitaire studentenraad.

Klap op de zaak geven

De discussie erover loopt al jaren, maar het college van decanen gaf onderzoekers en hoogleraren die bezwaar maakten tegen de teksten altijd nul op het rekest. Hoogleraar evolutionaire ecologie Jacintha Ellers weigert daarom promoties voor te zitten en hoogleraar orthopedagogiek en onderwijswetenschappen Maartje Raijmakers heeft om die reden nog steeds haar inaugurele rede niet uitgesproken.

Maar een groep promovendi bij Life Sciences kreeg dit voorjaar beweging in de zaak, toen ze een petitie organiseerde en het resultaat aan de ondernemingsraad en de rector aanboden. Rector Geurts, die een boegbeeld van diversiteit op de campus wil zijn, ging ermee aan de slag en denkt bij de volgende vergadering van het college van decanen, waarvan hij voorzitter is, een “klap op de zaak” te kunnen geven.

Waaruit de oplossing precies bestaat, is nog niet bekend. Een promovendus hoeft bijvoorbeeld niet zelf een Bijbeltekst uit te spreken, dat doet de voorzitter van de promotieplechtgheid, die ook een zelfgekozen passage uit de Bijbel voorleest. Wat als die daar wél aan hecht? Geurts is nog in overleg met de pedel over de precieze vorm.

‘Geachte aanwezigen’

De plechtigheden hebben nog een andere update nodig, bleek uit opmerkingen van OR-lid en docent sociale wetenschappen Aalt Smienk. In de standaardtekst staat namelijk ook nog ‘geachte dames en heren’. Pijnlijk voor degenen die zich noch als dame noch als heer identificeren. Bij diens eigen promotie heeft Smienk daar zelf ‘geachte aanwezigen’ van gemaakt, zodat niemand zich gepasseerd hoeft te voelen.

Geurts zei zich te schamen dat hij dat zelf niet had opgemerkt. Ook op dat punt zal de tekst nu worden aangepast.

Update: het protocol voor promoties van de pedel blijkt al te voorzien in het genderneutrale ‘geachte aanwezigen’.