Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

Bètastudenten richten eigen partij op

Voor het eerst in vele jaren doet er een nieuwe partij mee aan de verkiezingen voor de universitaire studentenraad. De Bètapartij. Traditioneel verdelen de Vuso (5) en de SRVU (4) de zetels. De verkiezingen zijn van 12 tot 15 mei. Op 7 mei is er een verkiezingsdebat.

De Bètapartij wil dat er meer studenten uit de exacte en geneeskunde faculteiten in de raad komen. Een van oprichters is vierdejaarsstudent science, business & innovation Timo van Loon. Hij zit nu in de studentenraad namens de SRVU en is zelf geen kandidaat bij de komende verkiezingen, omdat hij zich op zijn studie richt na alle bestuurlijke activiteiten. Hij legt uit wat de bedoeling is van de Bètapartij.

Waarom is een aparte partij voor bètastudenten nodig?  “De afgelopen jaren hebben er niet veel bètastudenten in de usr gezeten. Vorig jaar geen één, en nu alleen ik. En dat terwijl op de VU één op de drie studenten geneeskunde studeert of een bètastudie doet. Dus we zijn ondervertegenwoordigd. Bovendien spelen veel zaken die erg belangrijk zijn voor ons, zoals de samenwerking met de UvA. We moeten onze stem laten horen!”

Je zit nu voor de SRVU in de studentenraad. Had je niet gewoon moeten zorgen dat er meer bètastudenten op de kieslijst komen?Dat had gekund. Bij de andere lijsten staan nu ook bètastudenten kandidaat. Maar dat is geen structurele oplossing. Elk jaar is het weer afwachten of de kandidaten een goede afspiegeling van de verschillende faculteiten zijn. Ik ben voor een verandering van het kiessysteem. Namelijk dat vanuit elke faculteit één student in de centrale raad wordt gekozen. Zo werkt het aan de UvA ook. Bovendien kan een nieuwe partij voor wat leven in de brouwerij zorgen en meer studenten verleiden om te stemmen.”

Zijn bètastudenten dan zoveel anders dan andere?  “Niet direct nee. Maar het onderwijs is wel anders. We hebben veel practica en vaak minder studenten per opleiding. Dan is het handig dat onze ervaringen meespelen bij bijvoorbeeld het vaststellen van het model Examen- en Onderwijsregelingen. Je kunt ook denken aan de vernieuwing van de campus. Dat heeft voor onze faculteiten grote gevolgen.”

Ben je ontevreden hoe de usr is omgegaan met bijvoorbeeld de komst van één Amsterdam Faculty of Science. “Nee. Er is veel overleg geweest met de facultaire studentenraden. En ik ben wel blij met de uitkomst. Nauwe samenwerking tussen de bèta’s van de VU en de UvA is goed, maar er moet geen overhaaste fusie komen. Maar juist omdat deze kwestie de komende tijd blijft spelen, is het belangrijk dat onze stem gehoord wordt.’’

Zijn jullie een verlengstuk van de actiegroep Titanic?  “Nee, maar natuurlijk hebben we wel contacten met mensen van Titanic, net als met andere studentenorganisaties op onze faculteiten. En op sommige punten ben ik het niet eens met de actiegroep.”

Binnenkort komen op deze site interviews met de drie lijsttrekkers van de universitairestudentenraadsverkiezingen te staan.  

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.