Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

Bètasamenwerking VU-UvA: ‘minder opleidingen, optimale variatie’

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker steunt het plan voor de samenwerking van de bètafaculteiten van de VU en de UvA in de vorm van een nieuwe Amsterdam Faculty of Science. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De minister zegt zich aan te sluiten bij het positieve oordeel van de de reviewcommissie, die adviseert over de plannen van de universiteiten en hogescholen in het kader van de prestatieafspraken. Voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra, had zich in oktober 2012 ook al achter dat oordeel geschaard.

Gevarieerd onderwijsaanbod

Het samenvoegen van de faculteiten zal de differentiatie en variatie in het onderwijsaanbod niet in gevaar brengen, denkt Bussemaker. ‘De samenvoeging maakt het juist mogelijk differentiatie en variatie over de volle breedte van de bètawetenschappen in stand te houden.’

Verder wijst de minister erop dat over de precieze bestuurlijke vormgeving van de samenwerking nog geen beslissing is genomen en dat de beoogde samenwerking volgens de wet geen bestuurlijke- of instellingsfusie en daarom niet in aanmerking komt voor een zogenaamde fusietoets.

Minder opleidingen

Studenten en docenten van de beide universiteiten worden, zo verzekert de minister, van meet af aan betrokken en er zal ook instemming worden gevraagd aan de medezeggenschapsorganen.

‘Er komen inderdaad minder opleidingen, omdat dubbeling van opleidingen wordt weggewerkt’, schrijft Bussemaker. ‘Er zal bijvoorbeeld nog maar één opleiding scheikunde en één opleiding natuurkunde zijn.

Van Dijk wil ook graag weten wat de minister gaat doen om te voorkomen ‘dat middelen voor onderwijs en onderzoek worden gebruikt voor een prestigieus bouwproject waarvan de kosten fors kunnen oplopen’. Dat is de verantwoordelijkheid van de universiteiten zelf, antwoordt zij daarop. Wel meldt ze dat er, naast de bestaande nieuwbouwplannen, geen ‘substantiële plannen’ zijn voor extra nieuwbouw.

Bouwen in overdrachtelijke zin

Bussemaker vermoedt dat de aanduiding ‘Bouwteam’ in het plan de aanleiding is geweest voor Van Dijks vraag over het bouwproject. ‘Met het Bouwteam wordt echter gedoeld op het team van de drie betrokken faculteitsdecanen en de vicedecanen, ondersteund door een procesmanager, die in overdrachtelijke zin bouwen aan de AFS’, aldus de minister.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.