Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Toch geen numerus fixus voor psychologie

De VU-opleiding psychologie gaat vooralsnog geen numerus fixus invoeren voor het studiejaar 19/20. Dat plan was er wel omdat sommige zusteropleidingen al een stop hebben ingesteld. De VU vreesde de daardoor ontstane overloop niet aan te kunnen, maar denkt het nu te kunnen behappen.

Voor dit jaar heeft de UvA al een studentenstop ingesteld voor psychologie, waar net als aan de VU studenten ook een Engelstalige track kunnen volgen. Bij de UvA hebben zich maar liefst 1853 studenten gemeld voor 600 beschikbare plaatsen.

De VU-opleiding merkt dat. Dit jaar zijn er 500 meer vooraanmeldingen dan in 2017. De faculteit verwacht dat het daadwerkelijke aantal inschrijvingen zal stijgen van 400 vorig jaar naar tegen de 600 nu, het maximum aantal dat de opleiding aankan.

Ook andere opleidingen psychologie hebben een stop of willen die invoeren. Daardoor denkt de VU nog meer studenten te krijgen. Voor opleidingen met een numerus fixus moeten studenten zich al voor 15 januari aanmelden. Degenen die afgewezen worden, kunnen zich dan alsnog aanmelden bij een opleiding zonder stop. Nogal wat studenten kiezen uit voorzorg toch al voor een opleiding zonder toelatingsselectie.

Hoe te selecteren?

De faculteit zegt zelf geen voorstander van een numerus fixus te zijn, mede omdat het lastig is goede selectiecriteria op te stellen. Maar een onstuimige groei komt de kwaliteit van het onderwijs ook niet ten goede. Daarom lag een aanvraag voor een numerus fixus al ter advies bij de universitaire studentenraad. En inderdaad, dit leverde een uitvoerige discussie op over de vraag op welke criteria studenten geselecteerd mogen worden. Vandaag deelde VU-rector Vinod Subramaniam mee dat de opleiding toch afziet van een studentenstop. De faculteit denkt dat het aantal aanmeldingen binnen de perken blijft. En ze kan eventueel later alsnog een stop invoeren.

Meer buitenlandse studenten

Bij de invoering van deze numerus fixus speelt ook de internationalisering een rol. De VU heeft in 2017 voor het eerst een Engelstalige track bij psychologie ingevoerd. Dat trok zo’n 200 buitenlandse studenten, ongeveer net zo veel als Nederlandse studenten voor de hele opleiding. Maar de stijging nu bestaat ook uit een forse toename van Nederlandse studenten. Op de voor hen bedoelde matchingsdag kwamen 500 studenten af tegen 216 vorig jaar.

De studentenraad vindt dat het aantal Nederlandse en buitenlandse studenten bij de invoering van een studentenstop in balans moet blijven. In ieder geval voor studenten uit de Europese Unie moeten opleidingen dezelfde eisen stellen als aan Nederlandse studenten. Ze mogen bijvoorbeeld geen quotum instellen voor buitenlanders om Nederlanders voorrang te geven. Dat leidde vorig jaar aan de UvA tot een discussie over de vraag of het toelaatbaar is bij een numerus fixus Nederlandse studenten te weren en buitenlandse toe te laten.

Alleen stop Engelstalige tracks

De Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU wil dat dilemma nu oplossen door het mogelijk te maken alleen voor de Engelstalige tracks een numerus fixus in te voeren, zodat de Nederlandstalige track vrij toegankelijk blijft. Maar dan moet eerst de wet aangepast.

Opmerkelijk is trouwens dat voor de opleiding psychologie landelijk al een numerus fixus bestond van 2011 tot 2015. Die is toen weer afgeschaft omdat er zich minder studenten aanmeldden dan het aantal beschikbare plaatsen. Maar nu er Engelstalige tracks zijn, stijgt het aantal buitenlandse aanmelders razendsnel.

Bij de opleiding international business administration is trouwens de studentenstop dit jaar afgeschaft, met als gevolg drie keer zoveel vooraanmeldingen. Men verwacht nu zo’n 450 eerstejaars. 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.