Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 juni 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Uitslagfout bij geneeskunde is juist de ranglijst die VU wilde

De fout die de faculteit geneeskunde vorige week maakte bij de plaatsingsuitslag van de studie geneeskunde kwam de opleiding op veel boze reacties te staan. Ook de politiek mengde zich erin.

Boze scholieren en hun ouders roerden zich onder het bericht van Ad Valvas over de uitslagfout en in De Telegraaf. Ze vinden dat de VU openheid van zaken moet geven wat er nou precies fout is gegaan en hoe het zit met die verkeerde ranglijst in Studielink, die toch leidend is.

De VVD stelde maandag Kamervragen. Kamerlid Dennis Wiersma pleitte ervoor de vijftig gedupeerde scholieren toch toe te laten, ‘juist voor een studie als geneeskunde, waar grote behoefte aan is op de arbeidsmarkt’. Opleidingsdirecteur Christa Boer: “We zijn met het ministerie van OCW in gesprek.”

Hoe zit het nou met die verkeerde lijst in Studielink. Wat is er precies verkeerd aan?
“De lijst is niet afgekeurd, laat dat duidelijk zijn. We hebben twee methoden gebruikt om de ranking te bepalen en die zijn allebei prima. Bij de eerste kregen we het bericht dat OCW die ranking mogelijk niet zou accepteren, dus hebben we een andere methode ontwikkeld. Onze eerste ranking is in Studielink terechtgekomen, maar die is niet verkeerd.

“Wat ook belangrijk is te melden is dat de eerste 300 kandidaten sowieso geplaatst zouden zijn. Beide methoden selecteerden dezelfde mensen. En 185 kandidaten zouden sowieso niet geplaatst zijn op basis van beide methoden. Het gaat om 50 gedupeerden die in de ene ranking wél geplaatst zijn en in de andere niet.”

Wat is er anders aan de twee ranglijsten?
“Ze zijn met een andere visie opgesteld. De latere methode is gebaseerd op selectie op basis van de beste schoolresultaten en de resultaten van kandidaten in de eerste ronde van de selectieprocedure. De methode selecteert de studenten die zich heel erg onderscheiden, de toppers van de toppers.

“De methode die we eerst hadden ontwikkeld, past beter bij hoe we studenten normaliter selecteren, zonder covid. Daarin houden we er rekening mee dat niet iedereen even goed in cijfers laat zien wat hij of zij kan. Als we alleen naar cijfers kijken, hebben we een veel minder diverse studentenpopulatie. We hebben die methode gecheckt op historische cohorten van geneeskundestudenten op de VU.”

Oké, dus de ranglijst in Studielink is de lijst die jullie eigenlijk voor ogen hadden?
“Inderdaad. En dat die lijst leidend is staat in de reglementen van de VU. En een toelichtingsbrief waar iets anders in staat, is niet bindend. Wat het bovendien bemoeilijkte om de ranglijst in Studielink nog terug te draaien, was dat die uitslag is gekoppeld aan die van alle andere faculteiten in Nederland. Dus plaatsing van een kandidaat hangt ook af van de beslissingen van andere faculteiten.

“Op de eerste dag hadden al zo’n 250 kandidaten hun plek op de VU geaccepteerd. Door de verwevenheid met de andere geneeskundeopleidingen konden we al snel de rangnummers in Studielink niet meer repareren zonder dat dat gevolgen zou hebben voor meerdere opleidingen en kandidaten. Dat is heel zuur voor de mensen die nu volgens Studielink niet geplaatst zijn, maar wel een brief hadden gekregen dat ze een plaats hadden. Voor die mensen proberen we nu een oplossing te vinden.”

Is al duidelijk wat er voor de gedupeerde kandidaten geregeld kan worden?
“We zijn in overleg met OCW en de VU om met oplossingen te komen. Daarover krijgen we op zeer korte termijn uitslag. We hebben hun samenwerking nodig, want zij bekostigen een groot deel van de opleiding voor elke student. Een geneeskundeopleiding kost voor zes jaar wel zo’n anderhalve ton per student. Dat dek je niet met het collegegeld.

“Er was al bericht vanuit OCW dat er meer instroom mogelijk is voor alle numerus-fixusstudies, vanwege de covidcrisis. Wat dat betekent voor geneeskunde aan de VU weten we nog niet, maar het geeft ruimte voor speculaties bij kandidaten.”

Nog even over de reacties op het eerdere bericht van Ad Valvas. Iemand schreef dat haar of zijn nummer in Studielink boven de 500 was en dat in de brief in de 200. Hoe kan dat zo uit elkaar liggen?
“Dat is een heel wiskundig verhaal. Het komt door die verschillende rankingmethoden.”

Iemand anders beweerde dat jullie deadline van 15 april om de uitslag bekend te maken was verschoven naar 15 juni. Dus er was helemaal geen tijdsdruk!
“Dat is niet helemaal waar. We hadden vanuit de VSNU [de vereniging van universiteiten, MK] de optie gekregen om op te schuiven. Daar hebben de faculteiten geneeskunde integraal niet voor gekozen, want de uitslag geeft ook rust voor de kandidaten.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.