Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
12 april 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Ook studenten van buiten de EU mogen nu in de medezeggenschap

Internationale studenten kunnen vanaf nu volop meedraaien in besturen en medezeggenschapsraden. Internationaliseringsorganisatie Nuffic en het Interstedelijk Studenten Overleg zijn er blij mee. 

Studenten van buiten Europa mogen naast hun studie hooguit 16 uur per week werken. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten op basis van een studievisum fulltime in Nederland aan de slag gaan, is een werkvergunning verplicht.

Tot voor kort golden deze beperkingen ook voor bepaalde extracurriculaire activiteiten, zoals het lid zijn van een medezeggenschapsraad of het bekleden van een bestuursfunctie bij een vereniging. In de praktijk is 16 uur per week nogal krap, waardoor veel internationale studenten voor dit soort functies buiten de boot vielen.

Volwaardig

Door de wijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’ wordt er nu een vrijstelling opgenomen voor de werkvergunningsplicht voor medezeggenschaps- of bestuursfuncties. Dit betekent dat ook studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) volwaardig aan deze activiteiten kunnen deelnemen.

Nuffic en studentenorganisatie ISO zijn tevreden. “Als instellingen internationale studenten aantrekken, is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages. Wel is een stageovereenkomst verplicht waarbij de stageverlener, student en onderwijsinstelling betrokken zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.