Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 juni 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Kamer wil af van ‘molensteen’ bindend studieadvies

Er moet een einde komen aan het bindend studieadvies in het hoger onderwijs, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid heeft gisteren voor een motie van GroenLinks gestemd die oproept het gesprek hierover te openen. 

Opleidingen stellen in het eerste studiejaar vaak strenge eisen aan studenten. Als ze niet genoeg studiepunten behalen, krijgen ze een bindend studieadvies en moeten ze de opleiding verlaten. Maar daar komt wellicht verandering in. 

Althans, GroenLinks wil dat de regering in gesprek gaat met onderwijsinstellingen om zo’n advies niet langer ‘bindend’ te laten zijn. Eerstejaars studenten zouden voortaan zelf moeten beslissen of ze doorgaan met hun opleiding.  

Belemmerend 

Want veel weggestuurde studenten gaan gewoon dezelfde studie ergens anders volgen, is een van de argumenten. Dan levert het bsa alleen maar studievertraging op en is eigenlijk niemand erbij gebaat. Bovendien belemmert het bsa studenten om te kiezen voor vrijwilligerswerk, een bestuursfunctie of deelname aan de medezeggenschapsraad. 

Anderen menen juist dat het bindend studieadvies studenten beschermt. Je moet ongeschikte studenten op tijd duidelijkheid geven, is het idee, anders blijven ze eindeloos proberen de eindstreep te behalen, terwijl dat nooit zal lukken. 

Misschien komt het door de coronacrisis dat de discussie over het bsa in een stroomversnelling is geraakt. Afgelopen jaar schrapten de meeste hogescholen het bsa, terwijl sommige universiteiten daarover aarzelden. De afspraken met het ministerie bleken boterzacht

De lat 

Twee jaar geleden deed minister Van Engelshoven al een poging de bsa-norm te verlagen naar maximaal 40 van de 60 studiepunten, maar ze moest bakzeil halen. Onder meer regeringspartijen CDA en VVD en oppositiepartij PVV (“De lat ligt al bijna op de grond”) dwarsboomden haar voorstel.  

Deze partijen stemden nu ook tegen de GroenLinks-motie, samen met de SGP, maar ze kwamen net één stem te kort. Alle andere partijen, inclusief enkele eenmansfracties, steunden de motie, zodat die is aangenomen met 76 tegen 74 stemmen.  

De Landelijke Studentenvakbond is er blij mee en spreekt van “een absolute mijlpaal”. Studenten kregen de afgelopen jaren te maken met hoge schulden en grote studiedruk, stelt voorzitter Lyle Muns. “Het bsa hing daarbij ook nog als een molensteen om hun nek.” 

Eigen lijn 

Nu moet de minister de Kamer informeren over haar uitvoering van de motie, oftewel de gesprekken met de onderwijsinstellingen. Het is wel de vraag of het voeren van gesprekken tot het afschaffen van het bsa zal leiden. Als er geen verbod komt, kunnen instellingen hun eigen lijn blijven trekken. 

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.