Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

‘VU moet verantwoordelijkheid nemen voor dakloze studenten’

De SRVU gaat op de campus protesteren omdat er honderden studenten, vooral internationale, nog geen eigen kamer hebben. Vicevoorzitter Pieter van Rossum vindt dat de VU deze woningnood moet oplossen.

#NoRoomForUS
Het protest van de SRVU heeft drie eisen.
1) Het regelen van noodhuisvesting voor alle dakloze VU-studenten.
2) Verbetering van de communicatie naar internationals over de Amsterdamse huurmarkt.
3) Bouwen van 5.000 extra studentenkamers in de buurt van de VU.

Er was onlangs een massaal woonprotest in Amsterdam. Waarom komt er dinsdag 28 september nog een protest op onze campus voor de internationals?

“We roepen niet alleen op om te protesteren tegen woningnood bij internationale studenten, maar wij komen op voor álle dakloze studenten. Als er studenten dakloos raken, dan verdient dat een eigen protest. De internationale studenten lopen wel meer kans om dakloos te raken omdat ze een minder groot netwerk hebben. Ze kunnen lastig via via een woning te vinden, of een bank. Ze worden gediscrimineerd bij hospiteeravonden. En ze kunnen niet even bij hun ouders blijven slapen. We staan er dinsdag ook voor de studenten die in Maastricht wonen omdat ze geen woning in Amsterdam kunnen vinden.”

Om hoeveel studenten gaat het eigenlijk?

“We zijn in contact met 230 dakloze internationale VU-studenten. We hebben ook contact gehad met HvA- en UvA-studenten, maar we richten ons nu op VU-studenten. Het probleem is zeker groter dan waar wij nu zicht op hebben.”

De SRVU vraagt om huisvesting voor alle dakloze VU studenten. Waar zou dat kunnen?

“We hebben gehoord van initiatieven in – volgens mij – Utrecht en Groningen, waar tijdelijk een hotel wordt afgehuurd. Dat kan. Het moet in elk geval geregeld worden. Er moet nu vanuit de VU regie komen, want anders moeten studenten straks op straat gaan slapen of teruggaan naar hun land van herkomst. Dat is niet te verdedigen.”

Is het per se de VU die hiervoor moet opdraaien, of ook de Amsterdamse gemeente en/of de overheid?

“Het groeibeleid van de VU zien we als een enorme aanjager van het probleem. Veel studenten voelen zich echt in de maling genomen. Die dachten: ik kom hierheen en binnen drie maanden kan ik wel een kamer vinden, maar dat blijkt niet zo te zijn. We vragen dat de VU haar eigen verantwoordelijkheid erkent en neemt. We zien dat niet alle blaam bij de VU rust, maar mede door haar beleid is de woningnood wel groter geworden.”

Moet de VU nu reclamecampagnes opzetten om internationals te weren? ‘Kom maar niet, want je gaat toch geen woonplek vinden.’

“We willen betere informatievoorziening voor internationals. En als de VU een x-aantal studenten toelaat, dan moet er ook plaats zijn voor dat aantal studenten. De VU is te hard gegroeid en er moet hevig gecompenseerd worden om die uitbundige groei tegemoet te komen.”

Door extra studentenwoningen te bouwen?

“Wij zeggen: bouw 5.000 studentenwoningen. Volgens het Kences-rapport, de landelijke monitor studentenhuisvesting, komen we die 5.000 tekort. Daarnaast zijn we tussen 2020 en 2021 met ongeveer 5.000 studenten gegroeid. Die moeten ook ergens wonen.”

Hoe reageert de VU op de bezwaren van internationale studenten?

“International Office zegt het probleem te herkennen en te doen wat ze kunnen doen. Als individuele studenten daarnaartoe gaan, geeft het Office goedbedoelde adviezen: ‘Heb je al room.nl geprobeerd? Heb je al Kamernet geprobeerd?’ Maar daar hebben ze helemaal niks aan.”

Wat kunnen studenten doen om dakloze studenten te helpen?

“Ik roep allereerst iedereen op om ons te steunen bij het protest. We roepen alle studenten op om volgende week dinsdag om 16 uur naar de campus te komen. Daarnaast heeft de SRVU samen met de ASVA en WOinActie het couch surfing platform noroomforus.nl opgezet om noodopvang te regelen. Dit is niet alleen voor VU-studenten, maar alle Amsterdamse studenten.”