Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Studenten blijven langer thuis wonen

Studentenhuisvesters houden er rekening mee dat er de komende jaren minder studenten op kamers gaan. Amsterdam blijft mateloos populair, maar andere studentensteden moeten misschien maar eens stoppen met bouwen.

Pa en ma

Studenten die geen basisbeurs krijgen, blijven waarschijnlijk langer bij pa en ma. Daar moeten de studentenhuisvesters rekening mee houden, schrijft brancheorganisatie Kences in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die vandaag wordt gepresenteerd. “We moeten goed opletten of nieuwbouw nog past bij het beeld van meer thuiswonende studenten”, zegt directeur Ardin Mourik.

Als de verwachtingen kloppen zal het aantal uitwonende studenten in 2022 gedaald zijn met vier procent ten opzichte van 2014, schat Kences. Dan wonen er over zeven jaar zo’n 347.000 studenten op kamers, in plaats van de 382.000 uit het scenario waarin het afschaffen van de basisbeurs geen invloed heeft.

Amsterdam blijft vol

Voor wie naar Amsterdam of Wageningen wil, betekent dat nog niet dat de verhuisdozen kunnen worden ingepakt. In die steden zal de vraag naar woningen de komende jaren blijven stijgen, net als in Den Haag. In andere steden, waaronder Groningen, Maastricht, Tilburg en Utrecht, zullen de komende jaren veel minder studenten op kamers gaan.

Kences benadrukt dat de twee scenario’s minimale en maximale schattingen zijn van de invloed van het studievoorschot, dat in de plaats kwam van de basisbeurs. Wat studenten de komende jaren daadwerkelijk gaan doen, moet nog blijken.

Gaan studenten straks minder huur betalen?

“Dat is niet één op één zo te zeggen”, aldus directeur Mourik. “Woningcorporaties houden zich aan het puntensysteem, dus of een kamer goedkoper kan worden hangt bijvoorbeeld af van de financiële positie van de huisvester. Maar als het studievoorschot-scenario dat wij schetsen echt werkelijkheid wordt en het aanbod de vraag overtreft, kan ik me voorstellen dat kamers goedkoper worden.”

Uit het rapport blijkt dat de vraag in veel steden het aanbod blijft overtreffen.

“Dat klopt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Utrecht en Groningen; daar gaat het best wel hard. Dat komt vooral doordat studenten in die steden wat jonger zijn dan bijvoorbeeld in Amsterdam, en het verwachte effect van het studievoorschot is juist onder die groep het sterkst.”

Staan er straks studentenkamers leeg?

“We maken ons geen zorgen. Het tekort in Utrecht bijvoorbeeld is op dit moment nog steeds groot. Als het studievoorschot-scenario uitkomt en er komen vierduizend studenten minder die op kamers willen, dan is dat tekort opgelost. Maar we zijn wel alert op wat we nog toevoegen aan de studentenhuisvesting.”

Internationale kamerzoekers

Eén groep studenten die naar alle verwachtingen zal blijven groeien de komende jaren, zijn de internationale studenten die tijdelijk naar Nederland komen. Voor het eerst heeft Kences in de monitor naar deze groep gekeken. Voor hen moeten de studentenhuisvesters de komende jaren heel wat kamers vinden.

“De zogeheten studiepuntmobiele studenten hebben een heel specifieke vraag”, zegt Mourik, “en ze hebben best veel invloed op de woningmarkt voor studenten.”

Wat is die invloed?

Studenten die hier een jaar of een half jaar vakken komen volgen, willen een gemeubileerde kamer en ze verhuizen over het algemeen niet. Die specifieke vraag nuanceert het beeld dat er niet meer gebouwd hoeft te worden. Het is grofweg waar, maar voor deze specifieke internationale studenten moet misschien een uitzondering worden gemaakt. We willen deze groep volgend jaar beter in kaart brengen.”

Uit de monitor blijkt verder dat studentenkamers het afgelopen jaar opnieuw duurder zijn geworden. Gemiddeld betalen uitwonende studenten 470 euro per maand. Gecorrigeerd voor inflatie is dat zo’n zeven procent meer dan vorig jaar.

Hoe komt dat?

Mourik: “We weten dat niet precies. Voor een deel komt het doordat de huren over de hele linie zijn gestegen. Daarnaast speelt mee dat de huur van eenkamerwoningen en zelfstandige woningen bij particulieren hoger is dan bij corporaties, en uit de enquête blijkt dat met name studenten met dit type woningen meer zijn gaan betalen.”

Ondanks die hogere huurprijs willen veel studenten alleen wonen. Gaan corporaties meer zelfstandige kamers bouwen?

“Dat geven studenten inderdaad aan in onze enquête. Maar ze hebben ook een limiet van wat ze willen betalen, dus dat nuanceert het beeld een beetje. Maximaal drie tot vijf personen, dat blijft de trend. Studenten die met tien of vijftien man een keuken delen, dat lijkt wel echt op zijn retour. Als het aan studenten ligt althans.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.