Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
24 juni 2024

Studentenleven
& Maatschappij

SP bezorgd over VU

Het SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft staatssecretaris Zijlstra vragen gesteld over de voorgenomen reorganisatie van de bedrijfsvoering op de universiteit. “Moet de VU wel zoveel bezuinigen als het bestuur meedeelt?”, vraagt het Kamerlid zich af.

Van Dijk baseert zijn vragen op een opiniestuk in het NRC Handelsblad van de hand van VU promovendus Matthias van Rossum, een van de voormannen van de Verontruste VU’ers. Dat verscheen op 7 augustus onder de titel “Verlos onze universiteiten van die knoeiende managers”

Daarin stelt van Rossum, mede op grond van een onderzoek van Bureau Beerenschot dat het VU bestuur de financiële situatie van de universiteit veel te somber voorstelt. Een reductie van 450 formatieplaatsen zou niet nodig zijn.

“Hoe oordeelt u over de redenering dat deze korting nodig is vanwege te verwachten tegenvallende inkomsten uit Den Haag? Kunt u die verwachting onderschrijven? Zo nee, bent u bereid de VU hierover te informeren? “ luidt een van de vragen  aan Zijlstra.

Ook vraagt Van Dijk of het juist dat de VU voor circa 80 miljoen euro in het rood staat door negatieve derivaten. Als de SP’er zijn huiswerk goed had gedaan, wist hij zelf het antwoord al op deze vraag.

De VU staat helemaal niet in het rood en had over gelopen jaar zelfs een batig saldo van tegen de 10 miljoen euro, zestig miljoen euro in kas en een eigen vermogen van  ruim 250 miljoen euro.

De derivaten zijn een voorziening voor de financiering van de geplande nieuwbouw. Of die derivaten geld kosten of juist opleveren is pas over zo’n jaar of twintig  echt duidelijk als de vernieuwing van de campus klaar is. (DdH)

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van OCW over kritiek op bezuinigingen door het bestuur van de Vrije Universiteit

1.Wat is uw oordeel over het artikel “Verlos onze universiteiten van die knoeiende managers”? *

2.Is het juist dat het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft besloten tot een bezuinigingsoperatie van 33 miljoen euro en een mogelijk verlies van 450 fte aan arbeidsplaatsen?

3.Hoe oordeelt u over de redenering dat deze korting nodig is vanwege te verwachten tegenvallende inkomsten uit Den Haag? Kunt u die verwachting onderschrijven? Zo nee, bent u bereid de VU hierover te informeren?

4.Hoe verklaart u dat er bij de VU tegelijkertijd geld wordt vrijgemaakt voor andere uitgaven, zoals de verdubbeling van inhuur van externen, de uitgaven aan nieuwbouw alsmede verbouwingskosten voor het nieuwe werken?

5.Hoe oordeelt u over het rapport van Bureau Berenschot, waaruit zou blijken dat het bestuur van de VU een “te ongunstig scenario schetst” en Berenschot van mening is dat de ontslagen niet nodig zijn?

6.Wat onderneemt u tegen universiteiten die zich inlaten met derivaten waardoor zij tientallen miljoenen euro’s dreigen te verliezen? **

7.Is het juist dat de VU voor circa 80 miljoen in het rood staat door negatieve derivaten? Wat gaat u doen om dit soort praktijken te voorkomen?

8.Deelt u de mening dat de werkwijze van het VU-bestuur buitengewoon veel onvrede oproept bij het personeel van de VU? Bent u bereid hierover in gesprek te gaan?

9.Deelt u de mening van de auteur van het artikel in NRC dat de zeggenschap over het bestuur van universiteiten verbeterd moet worden? Zo ja, bent u bereid daartoe voorstellen te doen?

*NRC, 7 aug 2012

**Fin Dagblad, 23 juli 2012

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.