Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Record aantal promoties, meer vrouwen dan mannen gepromoveerd

Afgelopen studiejaar zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd aan de universiteit. Dat is nooit eerder voorgekomen. Er was ook een recordaantal promoties, na een dip in de coronacrisis.

Het verschil is niet groot, maar toch: in studiejaar 2020/21 hebben 2.612 vrouwen aan een Nederlandse universiteit de doctorstitel verworven, tegen 2.607 mannen. Het scheelt vijf promoties.

Een jaar eerder hielden mannen nog net de overhand, met een voorsprong van 24 promoties. In alle jaren ervoor was het verschil stukken groter.

© HOP. Bron: CBS en OCWincijfers

In de coronacrisis liepen sommige promovendi vertraging op en zakte het aantal promoties, maar dat is weer goedgemaakt. Er waren afgelopen jaar meer dan 5.200 promotieplechtigheden.

Sinds het jaar 2000 is het jaarlijkse aantal toegekende doctorstitels meer dan verdubbeld. Bijna 40 procent van alle promoties komt voor rekening van het domein gezondheid en welzijn, dat naar verhouding veel vrouwen trekt.

© HOP. Bron: CBS.

Mannen hebben nog altijd een ruime meerderheid in bèta en techniek. Maar in die vakgebieden zijn er minder promovendi.

 

© HOP. Bron: CBS.