Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Onderwijsminister Dijkgraaf begrijpt waarschuwing voor woningnood

Ook Nederlandse studenten krijgen soms te horen dat ze maar beter een andere universiteit kunnen zoeken als ze bij aanvang van het studiejaar nog geen woonruimte hebben gevonden. Minister Dijkgraaf heeft daar begrip voor.

“Het tekort aan studentenhuisvesting raakt alle studenten, ook Nederlandse studenten”, antwoordt minister Dijkgraaf op schriftelijke vragen van D66. De partij had hem eind juli vragen gesteld over de woningnood.

Internationale studenten krijgen al jaren te horen dat ze maar beter weg kunnen blijven als ze geen woonruimte hebben gevonden. De Universiteit Maastricht geeft die waarschuwing inmiddels ook aan Nederlandse studenten.

Dijkgraaf vindt zo’n waarschuwing “billijk”. Nederlandse studenten kunnen weliswaar gratis met het openbaar vervoer reizen, maar dat is niet voor iedereen een oplossing. Studenten moeten het volgens hem op tijd te horen krijgen als er “geen zicht is” op huisvesting.

Dilemma’s

Een snelle oplossing voor de woningnood heeft het kabinet niet, blijkt uit de antwoorden. “Toegankelijkheid van ons onderwijsstelsel is een zeer groot goed”, noteert de minister. “Maar dit brengt ook dilemma’s met zich mee doordat bijvoorbeeld grenzen aan capaciteit bereikt worden, zoals onderwijscapaciteit en de capaciteit voor huisvesting.”

Hij somt op wat er allemaal gebeurt om de problemen te verhelpen. Binnenkort komt hij bijvoorbeeld met een voorstel hoe hogescholen en universiteiten de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen kunnen leiden, “zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen”. Ook ligt er een landelijk actieplan voor meer studentenwoningen.

Maar instellingen moeten voorlopig “zeer terughoudend zijn met internationale wervingsactiviteiten”, meent Dijkgraaf, tenzij ze zich in krimpregio’s bevinden of als ze werven voor opleidingen in de tekortsectoren.

Korte termijn

D66 vroeg ook naar snelle oplossingen voor de korte termijn. Zijn er bijvoorbeeld gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf geschikt voor tijdelijke studentenhuisvesting? Jawel, is het antwoord, maar er zijn meer mensen die een woning nodig hebben.

Er is bijvoorbeeld een enorme behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het Rijk heeft panden aangeboden aan gemeenten, maar daarin kunnen niet alleen studenten terecht.

En hoe zit het met flexwoningen die gemeenten bouwen, wil D66 weten. Kunnen studenten daar voorrang voor krijgen? Die tijdelijke woningen kunnen inderdaad helpen tegen de woningnood onder studenten, maar ook daarvoor geldt dat er meer woningzoekenden zijn. “Per locatie is maatwerk vereist”, antwoordt Dijkgraaf. “Het in algemene zin geven van voorrang aan studenten is om deze reden niet wenselijk.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.