Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Levenslang tijdelijk werken

Meer dan 25 jaar in tijdelijke dienst. Daarmee won André Linnenbank (51 jaar) op vrijdag 9 januari het H.NU-laureaat, tijdens een discussiebijeenkomst over veranderingen aan de universiteit.

Om precies te zijn werkt Linnenbank inmiddels 307 maanden op hetzelfde project bij het Academisch Medisch Centrum. Via trucs kon hij telkens weer op projectbasis aan de slag blijven. De nummers twee en drie van de prijsvraag werken respectievelijk 303 en 276 maanden in tijdelijke dienst bij universiteiten of academisch medische centra.

Met de ‘prijs’ wil het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) het aanstellingsbeleid en de financiering van het hoger onderwijs aan de kaak stellen. Door de concurrentie om onderzoeksgeld en de outputfinanciering verkeren universiteiten in een permanente staat van reorganisatie en zit het personeel gevangen in een ratrace.

Petitie

Daarom is het platform ook de petitie ‘Naar een andere universiteit’ gestart. Daarin eisen de ondertekenaars onder meer dat het aantal vaste aanstellingen van het wetenschappelijk personeel fors omhoog gaat. Inmiddels hebben zeventien organisaties, waaronder de vakbonden, de petitie onderschreven.

Tijdens de bijeenkomst vrijdagmiddag kregen de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) de petitie aangeboden uit handen van H.NU-voorman Hans Radder, die Advalvas er al over interviewde. Zij zeiden van harte achter de petitie te staan. Maar dat wekt geen verbazing, want deze twee partijen voeren al jaren oppositie tegen het gevoerde hogeronderwijsbeleid.

VSNU

In de discussie die op de uitreiking van de petitie volgde, werd niet alleen de politiek de zwartepiet toegespeeld. Ook de universiteitsbesturen en vooral de koepel van samenwerkende universiteiten VSNU kregen ervan langs. Die zou te veel de rol van werkgeversorganisatie van de universiteiten spelen en te weinig de belangen van de wetenschap en wetenschappers dienen.

Daarom deed onder meer Ad Verbrugge, VU-filosoof en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, een beroep op juist de overheid om de universiteiten tot de orde te roepen. De overheid moet er volgens hem onder meer op toezien dat maatschappelijk gewenste opleidingen, zoals moderne westerse talen, blijven bestaan in Nederland en niet elke universiteit op eigen houtje ze kan afschaffen om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren.

Te veel een karikatuur

“Ik herken de problemen die hier zijn besproken en neem die heel serieus,” zei VU-collegevoorzitter Jaap Winter aan het einde van de bijeenkomst. Maar hij vond dat van universitaire bestuurders te veel een karikatuur werd gemaakt. “Ik heb bij heel wat organisaties binnen kunnen kijken toen ik nog advocaat was. Maar ik zeg u dat het beleid nergens met zo veel overleg met de direct betrokkenen tot stand komt als bij universiteiten. Dus u kunt niet volhouden dat universitaire bestuurders geen hart voor de zaak van de wetenschap en het universitaire onderwijs hebben.”

Meer participeren

Hij zei de medezeggenschap binnen de universiteit heel serieus te nemen en riep medewerkers en studenten op meer te participeren dan ze nu gemiddeld doen in de universitaire wereld. Hij zei ook toe de aangekondigde wetswijziging waarmee de medezeggenschap instemmingsrecht krijgt over de hoofdlijnen van de universitaire begroting daadwerkelijk te willen uitvoeren op de universiteit. Maar hij zei er ook bij daar geen wonderen van te verwachten. “Je kunt de problemen van de kleine opleidingen niet simpel op lossen door geld weg te halen bij de grotere opleidingen, want die hebben ook zo hun problemen.”

Hij wees er nog op dat de bestuurders ook luisteren. Zo is in de nieuwe cao voor de universiteiten toegezegd meer mensen een vaste aanstelling te geven. Maar volgens aanwezige vakbondsvertegenwoordigers is het nog onduidelijk hoe concreet die toezegging is.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.