Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 juni 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Actieplan: studentenhuisvesting moet per gemeente geregeld worden

Onderwijsinstellingen, verhuurders en gemeenten willen beter samenwerken om de kamernood onder studenten te lijf te gaan. Betrouwbare cijfers, een lokale aanpak en goede voorlichting vormen de pijlers van het nieuwe beleid.

Alle betrokken partijen, van studenten tot de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, zetten gistermiddag in Rotterdam hun handtekening onder het nieuwe Actieplan studentenhuisvesting 2018 – 2021. Het moet een langetermijnoplossing bieden voor het kamertekort waar veel studentensteden mee worstelen. Over tien jaar moeten vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Het vorige actieplan liep van 2011 tot 2016 en omvatte harde afspraken zoals het bouwen van 16 duizend extra studentenwoningen. Kennelijk niet genoeg, want in veel steden hebben studenten nog altijd grote moeite om aan een betaalbare kamer te komen.

Geen targets

Dit keer kiezen de partijen dan ook voor een andere aanpak: harde streefcijfers ontbreken in het plan. Onderwijsinstellingen, ambtenaren, studenten en huisvesters besluiten voortaan zelf hoeveel woningen er per gemeente moeten worden bijgebouwd. De eerste afspraken moeten uiterlijk op 1 februari 2019 binnen zijn bij OCW en Binnenlandse Zaken.

De jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die gisteren verscheen, speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de woningbehoefte per gemeente. Het ministerie van Onderwijs gaat bovendien onderzoeken hoe de toestroom van studenten uit het buitenland beter kan worden voorspeld.

Aanzien

Het laatste speerpunt is de voorlichting: aankomende studenten moeten een helder beeld hebben van hun kansen op de woningmarkt en hun rechten en plichten kennen, zodat ze minder snel ten prooi vallen aan malafide verhuurders.

“Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat niets doen geen optie is”, zegt directeur Diederik Brink van Kences, de organisatie van studentenhuisvesters. “We hebben nu al tekorten en dat schaadt het aanzien van het Nederlands hoger onderwijs.” Hij heeft veel vertrouwen in het plan. “Waar vroeger alle betrokkenen zelf een oplossing bedachten, doen we het nu echt sámen.”

Nul concrete plannen

Studentenvakbond LSVb hoopt dat de afspraken deze keer wél iets teweeg brengen en wil het plan nauwgezet volgen. “Alle partijen hebben nu de verantwoordelijkheid, en als structurele verbeteringen onzichtbaar zijn, zullen wij de Kamer vragen om in te grijpen”, aldus LSVb-bestuurder John van Harten.

De ASVA Studentenunie is minder blij met het plan. Voorzitter Alba van Vliet: “Het Rijk schuift hiermee de verantwoordelijkheid voor het probleem door naar gemeentes en woningcorporaties, terwijl die helemaal niet de middelen hebben om meer woningen te bouwen. Het actieplan bevat nul concrete plannen om dit probleem voor studenten echt op te lossen.”

10.500 woningen

De gemeente Amsterdam heeft in het coalitieakkoord opgenomen de komende vier jaar 10.500 extra woningen voor studenten en jongeren te bouwen om de woningnood in te dammen. Maar of dat genoeg is, is de vraag. Een deel van de huidige studentenwoningen verdwijnt juist vanwege sloop en tijdelijke huisvesting en naar verwachting stijgt het aantal internationale studenten nog flink de komende jaren.

Volgende week verschijnt het lokale rapport over de Amsterdamse studentenhuisvesting.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.