Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Personeel 29 juni 2021 reacties 2

Nieuwe cao: van flex naar vaste banen, hoger loon, bonus

Vakbonden en universiteiten hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Wetenschappers en ondersteunend personeel krijgen na een jaar een vast contract, de salarissen stijgen met 2 procent en thuiswerken wordt beter gefaciliteerd.

Bestuurder Jan Boersma van FNV Onderwijs & Onderzoek, een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel, spreekt van een cultuuromslag van flex naar vaste banen. “Hiermee kunnen we de werkdruk in deze sector verder terugdringen. Dat werd hoog tijd.”

Hij verwacht dat in het komende halfjaar al zo’n 800 wetenschappelijk personeelsleden een vaste baan zullen krijgen en bij het ondersteunend personeel “een veelvoud” daarvan.

Ook Marcel Nollen, VU-bestuurder en hoofdonderhandelaar namens universiteitenvereniging VSNU, is opgetogen: “Universiteiten zetten samen een mooie stap in het realiseren van meer vaste banen voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel.”

De nieuwe cao moet nog worden voorgelegd aan de achterbannen van vakbonden en universiteiten. Als die daar in juli mee instemmen, loopt de cao van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Vaste dienst

Universitair docenten, hoofddocenten, hoogleraren en ondersteunende medewerkers die al een tijdelijk contract hebben, komen in principe na één jaar in vaste dienst. Voor nieuwkomers geldt dit na anderhalf jaar.

Overig onderwijzend personeel valt niet onder de afspraak. Critici op Twitter zijn bang dat universiteiten straks meer docenten zonder onderzoekstaken zullen benoemen.

Ook aan tenure tracks verandert niets. Dat zijn trajecten met tijdelijke contracten van bijvoorbeeld zeven jaar waarin wetenschappers kunnen doorgroeien naar hogere functies met een vast contract. Als ze niet aan de norm voldoen, moeten ze vertrekken.

Lonen

Ook de lonen gaan in twee stappen omhoog: op 1 juli structureel met 1,64 procent en op 1 januari 2022 nog eens met 0,36 procent. En wie op 1 juli 2021 in dienst was bij een Nederlandse universiteit krijgt uiterlijk in september 2021 een eenmalige uitkering van bruto  650 euro op basis van een voltijds dienstverband.

Verder worden de minimumlonen per 1 juli verhoogd, naar 14 euro. Daarmee vervallen de zes laagste loonschalen in de cao.

De cao-partijen verwachten dat er ook na de versoepelingen van de coronamaatregelen meer thuis zal worden gewerkt. Ze hebben afgesproken dat dit mogelijk blijft, voor zover de functie het toelaat. Universiteiten bieden medewerkers bovendien een internetvergoeding van 25 euro per maand en een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. 

Werkdruk omlaag

Om de hoge werkdruk terug te brengen, is het streven dat wetenschappers “een reële taakopdracht” krijgen, met heldere afspraken over de verhouding tussen onderwijs, onderzoek, valorisatie en overige taken. Ze moeten voldoende tijd hebben voor onderwijsgebonden onderzoek. 

Verder zorgt elke universiteit ervoor dat medewerkers voldoende vrij besteedbare werktijd hebben. “Dit kan bijvoorbeeld door vergader- en/of email-luwe weken in te voeren, door op een afgesproken uur van de dag geen afspraken in te plannen of door afwisseling in werkzaamheden te faciliteren.”

Er zijn bovendien definitieve afspraken gemaakt over het vitaliteitspact. Oudere medewerkers kunnen minder werken tegen inlevering van een deel van hun salaris, met behoud van pensioenopbouw over het volledige salaris.

Update 2 juli 2021: Voor de volledigheid is er een alinea over tenure trackers aan het artikel toegevoegd.

HOP/HC
BEELD: Albert Hahn

{ Lees de 2 reacties}

Door Dimitris Pavlopoulos op 30 juni 2021
Helaas zijn er heel veel valkuilen in deze afspraken: 1. Werknemers met een docent contract vallen buiten de afspraken. Daarnaast vervallen de speciale afspraken voor de duur van hun contract. Dus, ze kunnen niet meer 4-jarige contracten krijgen. Ze worden aangenomen voor max 2 jaar. 2. UDs, UHDs en HLs in een Tenure Track vallen ook buiten de afspraken. Dus, een universiteit kan wel kiezen om de criteria voor Tenure Tracks aan te scherpen en zo mensen voor 5 jaar aan te nemen en dan weg te sturen omdat ze de onhaalbare criteria niet voldoen. 3. Er blijft wel de mogelijheid om UDs voor 1.5 jaar-1 dag aan te nemen zonder een vast contract aan te bieden. 4. Punten 1, 2 en 3 betekenen dat er veel ruimte blijft bestaan voor universiteiten om nog steeds weinig vaste contracten aan te bieden. 5. De ontslagtermijn gaat flink omlaag. Dus, werkgevers krijgen hun zin en werknemers krijgen vermoedelijk weinig of niets Ik hoop dat de definitieve tekst van de CAO iets positiever zal zijn.
Door Jan Boersma op 01 juli 2021
Het onderhandelaarsakkoord is slecht gelezen, moet ik constateren. Bovendien vervallen eerder gemaakte afspraken in de cao helemaal niet. Docenten kunnen nog steeds een dienstverband van 4 tot 6 jaar krijgen. Tenure track beleid zomaar eenzijdig aanpassen kan evenmin aan de orde zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.