Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Zoals het nu gaat, kunnen we het zonder dure bestuurders af’

Het nieuwe financieringsmodel dat de VU wil invoeren, is nog net zo pervers als het vorige, betoogt hoogleraar Paola Gori Giorgi in een opiniestuk dat ze samen met voormalig OR-lid Frans van der Woerd schreef.

Waarom is het nieuwe financieringsmodel geen verbetering ten opzichte van het huidige?
“Omdat er slechts één klein verschil is met het oude model en dat is dat de afdelingen niet meer betaald worden per promotie maar op basis van het gemiddelde aantal promoties van de afgelopen drie jaar. Het blijft een systeem van financiering op basis van output, van het aantal toegekende studiepunten. Dat betekent dat kleine opleidingen worden bedreigd als ze niet genoeg studenten hebben en dat dus door 17-jarigen via hun studiekeuze wordt bepaald welk onderzoek we hier mogen doen. Daarmee houdt onze universiteit op een universiteit te zijn, want bepaalde kennis wordt dan niet meer overgebracht op de volgende generatie. Dat is krankzinnig!”

Wat moet er gebeuren?
“Er moet meer geld komen uit Den Haag, daarop hebben we ons gericht met #Woinactie. Aan de universiteiten zelf moet dat geld op een betere manier worden verdeeld. Niet gebaseerd op output, en dus zonder perverse prikkels. Dat punt is nu zelfs door de commissie Van Rijn erkend, dus waarom zou je een nieuw VUSAM maken die een weerspiegeling is van dat perverse systeem? Voor het huidige financieringsmodel, waarbij het geld domweg wordt herverdeeld over de faculteiten en afdelingen op basis van studiepunten, hebben we geen dure bestuurders nodig. Dat kun je ook door computers laten doen. ”

Hoe moet het geld dan worden verdeeld?
“We moeten kijken welke programma’s we willen bekostigen en bepalen hoeveel geld er nodig is op basis van de kosten van de afgelopen vijf jaar. Dat geld moet worden toegekend voor de komende vijf jaar en dan hoeft niemand zich zorgen te maken over de fluctuerende aantallen studenten. Dan kun je vooruit plannen en ook kleine programma’s financieren. Aan de TU Delft bewijzen ze dat dit haalbaar is. Als docent wil ik niet onder druk gezet worden met excel-sheets met overzichten van de opbrengsten die ik heb gegenereerd. Daar lijdt mijn werk onder.”

Hoe lijdt uw werk daaronder?
“Mijn afdeling heeft in 2011 te maken gehad met een afschuwelijke reorganisatie, waarbij goede mensen zijn ontslagen omdat hun excel-sheets niet genoeg opbrengst toonden. Dat zijn geen perverse prikkels meer, maar naakte dreigementen. Wij worden geacht ervoor te zorgen dat onze afdeling niet rood komt te staan, maar dat is ons werk niet. Ons werk is onderzoek doen en onderwijs geven.”

Toen socioloog Willem Schinkel een halfjaar geleden naar aanleiding van #WOinactie schreef dat we niet naar Den Haag moeten wijzen maar naar onze eigen universiteiten, werd iedereen vreselijk boos op hem. Maar u zegt nu hetzelfde.
“Ik en een heleboel anderen zijn het op veel punten ook met Schinkel eens. Maar hij kwam op het verkeerde moment met zijn kritiek, namelijk net toen het met heel veel moeite was gelukt om zoveel wetenschappers te mobiliseren voor #WOinactie. Heb je ooit geprobeerd Nederlandse academici te mobiliseren? Dat is bijna onmogelijk! Bovendien kunnen de problemen aan de universiteit zelf niet worden opgelost als niet eerst het probleem van het geldtekort wordt opgelost.”

Waarom is het zo moeilijk Nederlandse academici te mobiliseren?
“Iedereen is bang het weinige te verliezen dat hij heeft. Ik moet ook toegeven dat ik met mijn achtergrond misschien wat kennis van de Nederlandse cultuur mis om het te kunnen begrijpen. Waar ik vandaan kom, wordt er voortdurend geprotesteerd. Ik heb in Frankrijk gewerkt waar ze zelfs nog vaker protesteren. Nederlanders zijn zo lijdzaam en snel bereid zich overal bij neer te leggen. Ze hebben een soms onzinnig vertrouwen in de autoriteiten.”

Lees hier het opiniestuk van Gori Giorgi en Van der Woerd. Overigens wordt een definitief voorstel voor de nieuwe VUSAM pas volgende maand behandeld.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.