Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Wij verwachten dat studenten geen gevaar voor anderen willen zijn’

Wat gaat de VU doen om ervoor te zorgen dat besmette studenten niet meer naar de campus komen? VU-woordvoerder Frauke van Goethem legt de verantwoordelijkheid vooral bij de studenten zelf: ‘Het is en blijft onverantwoord om met corona de deur uit te gaan.’

Deze week bleek dat psychologiestudenten besmet naar verplichte werkgroepen gingen om geen studievertraging op te lopen. De vervangende opdracht die ze anders zouden moeten maken, zou veel zwaarder zijn. Van Goethem herkent het signaal dat een aantal besmette studenten niet thuisblijft, hoewel ze zich niet herkent in alle recente aantijgingen van studenten.

Blijkbaar zijn er studenten die naar de VU komen ondanks een besmetting, om een mogelijke studievertraging te voorkomen. Moet de VU de aanwezigheidsplicht niet aanpassen, of er op een andere manier voor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren?
“We zitten helaas nog steeds in een crisissituatie waarin we ons blijven aanpassen en met elkaar in gesprek moeten blijven. Voor de onderwijsactiviteiten met aanwezigheidsplicht zeggen we daarom: kun je niet komen vanwege coronamaatregelen, ga dan met je opleiding in gesprek. Het is en blijft gewoon onverantwoord met corona de deur uit te gaan. Wij verwachten dat studenten dat goed begrijpen en geen gevaar voor anderen willen zijn. Stel dat je een kwetsbaar iemand aansteekt. Dat is niet goed te praten.”

Er zullen ook veel studenten en wellicht medewerkers zeggen dat het onverantwoord is als docenten vervangende opdrachten geven waarbij studenten het gevoel hebben dat ze kans lopen op studievertraging. Of dat studenten denken dat ze bij hertentamens minder kans van slagen hebben, waardoor ze toch het risico nemen. Moet de universiteit daar niet ingrijpen?
“Voor studenten die niet bij onderwijsactiviteiten aanwezig kunnen zijn door zwaarwegende of medische omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om in overleg met hun opleiding te zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld een vervangende opdracht. We begrijpen dat dit voor studenten die corona hebben opgelopen extra druk kan geven. Tegelijkertijd bieden we studenten op deze manier de mogelijkheid om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen.”

‘We doen hiervoor een beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de student of medewerker’

U benoemt zwaarwegende of medische omstandigheden, maar eigenlijk moeten studenten al bij verkoudheid thuisblijven. Kan de universiteit wel vasthouden aan een aanwezigheidsplicht en tegelijk vragen om bij symptomen of een besmetting thuis te blijven?
“Bij coronagerelateerde klachten zeggen we inderdaad: blijf thuis. Mis je hierdoor onderwijs waarbij een fysieke aanwezigheid verplicht is, zoals een practicum, en loop je hierdoor de kans op studievertraging? Dan krijgt dit een zwaarwegend karakter en wordt er naar oplossingen gezocht.”

Zijn er nog geen concrete plannen om ervoor te zorgen dat besmette studenten niet meer komen opdagen?
“We blijven studenten oproepen om thuis te blijven bij klachten en de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid te volgen. Studenten die daadwerkelijk corona hebben, moeten in quarantaine tot ze beter zijn. Wij verwachten dat studenten dat goed begrijpen.”
“Daarnaast blijven docenten zich inspannen voor vervangende opdrachten waar dat noodzakelijk is. Zoals je wellicht weet kunnen en mogen wij niet vragen of iemand wel of geen corona heeft. We doen hiervoor een beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de student of medewerker in kwestie. In uitzonderlijke gevallen kunnen we met de examencommissie of andere betrokkenen zoeken naar een andere oplossing.”

Dat klinkt als heel veel gedoe. Is het niet te voorspellen dat sommige studenten dat gedoe liever omzeilen door besmet naar de VU te komen?
“Voor de gevallen waar studenten door coronagerelateerde omstandigheden echt langere tijd colleges met aanwezigheidsplicht moeten missen, is de procedure dat onder andere de examencommissie zich over een oplossing buigt. Dat is in het belang van de student, maar van ook de onderwijskwaliteit.”

‘De deur uit gaan met een coronabesmetting is niet goed te praten’

Jullie doen een beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van studenten als ze besmet zijn. Is het niet de verantwoordelijkheid van de VU om de veiligheid van studenten en medewerkers te garanderen?
“De deur uit gaan met een coronabesmetting is niet goed te praten. Het is onverantwoord, ook al gaat het om een lastige situatie waarbij je onderwijs of een tentamen moet missen. Hoe graag we ook zouden willen, in deze crisis zijn er helaas geen garanties te geven. We doen er alles aan om te zorgen dat de campus een zo veilig mogelijke plek is. We proberen de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Daarvoor volgen we de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het OMT die voor de onderwijssector zijn gegeven. Ook blijven we iedereen die de campus bezoekt oproepen zich te houden aan de overheidsrichtlijnen.”

Gaan jullie qua communicatie nog iets doen om te zorgen dat alle studenten weten waar ze terechtkunnen als ze corona hebben en weten dat ze straks niet bestraft worden?
“Studenten worden zeker niet bestraft als ze corona hebben. Dit geven we iedereen mee, daarom nogmaals, ga het gesprek aan met je opleiding als je vertraging dreigt op te lopen als gevolg van corona. Studenten zijn hier afgelopen weekend ook nog over gemaild en op de verschillende corona-informatiepagina’s voor studenten is hier ook informatie over te vinden. We zullen dit blijven benadrukken in de communicatie.”

Kunnen jullie beloven aan studenten dat er niemand vanwege een coronabesmetting een studievertraging gaat oplopen?
“Als deze crisis ons iets heeft geleerd is dat er geen garanties te geven zijn, maar we blijven er alles aan doen om ook in deze tijd kwalitatief goed onderwijs te bieden en het gesprek aan te gaan met studenten die door een besmetting in de problemen komen.”