Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

Weekendje weg met een collega? Even melden bij de baas

VU-medewerkers moeten het straks melden als ze een relatie hebben met een collega, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

De VU werkt aan een richtlijn die medewerkers verplicht relaties met collega’s te melden bij hun leidinggevenden. Dat gaat over liefdesrelaties of bijvoorbeeld een hoogleraar die voor de vervulling van een vacature op zoek gaat naar kandidaten in haar/zijn eigen netwerk. Maar ook wie met een collega op vakantie gaat, zou daarmee de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken.

Vorige week was er wat verwarring over in een vergadering van de ondernemingsraad met bestuurslid Marcel Nollen, bijgestaan door Renée-Andrée Koornstra, directeur HRM. Een concept van de richtlijn, dat door de aanwezigen besproken werd, lijkt te suggereren dat je ook vriendschappen op de werkvloer moet melden. “Ik fiets elke morgen met een collega naar huis, moet ik dat straks dan bij mijn leidinggevende gaan melden?” vroeg docent Aalt Smienk.

Spanningen voorkomen

De richtlijn wekt bevreemding bij veel OR-leden. “Uiteindelijk weet iedereen toch zelf wel wanneer er iets aan de hand is”, zei iemand. Maar dat is volgens Koornstra niet zo. Een hoogleraar kan het zelf heel normaal vinden om een kennis, vriend of zelfs familie binnen te halen, daar kan op de werkvloer heel anders over worden gedacht. Om dat soort spanningen te voorkomen moet er openheid zijn over relaties, zodat een leidinggevende kan bepalen of dingen problematisch zijn.

Wat er precies wel en niet moeten worden gemeld, is blijkbaar niet heel nauwkeurig omschreven in het conceptdocument. “Hoe preciezer je probeert te zijn, hoe meer ruis je creëert”, aldus docent Ellen Bal. “Maar je moet ook weer oppassen dat het te vaag wordt.” 

‘Hoe preciezer je probeert te zijn, hoe meer ruis je creëert’

Duidelijk is in elk geval dat een relatie van een docent met een student taboe is, ook als die niet meer in je collegezaal zit. En dat het voor spanningen zorgt als een echtpaar een groep leidt, begrijpt iedereen ook nog wel. Voor de rest is het nogal ambivalent. Zo is het vrij normaal aan de universiteit om bij een vacature aan medewerkers op te roepen “de kracht van je netwerk te gebruiken”, zei Nollen. “Dat kan onder deze richtlijn dan mogelijk ook niet meer.”

VU-families

Gaat de VU dan bijhouden welke medewerkers het met elkaar doen, op dezelfde voetbal- of hockeyclub zitten en hoeveel familieleden een hoogleraar verspreid over de faculteiten en diensten heeft zitten?
VU-families zijn een typisch fenomeen in de VU-geschiedenis, waarbij telgen van bepaalde families generaties lang aan de VU studeren. “Lijsten bijhouden mag niet”, aldus Koornstra. “We moeten een beetje experimenteren met hoe we dit moeten aanpakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit nodig is, ook als signaal naar de buitenwereld.”

In een eerdere versie van dit bericht stond dat meteen ontslag volgt op een relatie tussen een docent en een student, maar de betrokkene krijgt eerst de kans te herstellen wat niet goed is.