Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 juli 2024

Campus
& Cultuur

VU trekt meer nieuwe studenten

De bacheloropleidingen van de VU tellen dit jaar ruim vijfhonderd meer eerstejaars dan in 2016. Dat is een stijging van 13 procent.Het aantal buitenlandse studenten is bijna verdubbeld.

De nieuwe Engelstalige variant van psychologie is een groot succes. Voor  het tweetalige bachelorprogramma  meldden zich ruim tweehonderd eerstejaars aan met een buitenlandse vooropleiding en 170 met een Nederlandse. De meeste andere Engelstalige bachelors aan de VU doen het ook goed: zo is de instroom bij philosophy, politics and economics (PPE) verdubbeld van 44 naar 89, kreeg computer science er 43 studenten bij (nu 173 eerstejaars), en groeide econometrie  van 71 naar 121 instromers. De totale instroom van studenten met een buitenlandse vooropleiding verdubbelde bijna, naar 593 studenten en maakt nu 13 procent uit van het totale aantal eerstejaars. 

‘Andere universiteiten hebben ook meer eerstejaars’Uitzondering is de Engelstalige bachelor international business administration: daar  daalde de instroom van 190 naar 153 eerstejaars. Maar al met al doet de VU het, dankzij deze buitenlandse studenten, beter dan gemiddeld: het aantal bachelorstudenten groeide met 13 procent, terwijl de groei landelijk op tien procent bleef steken.“We zijn blij met de stijging van het aantal buitenlandse studenten. Het draagt bij aan beter onderwijs”, zegt Wendy Maat van het International Office. Deels is de groei een inhaalslag, vertelt ze: “Vergeleken bij sommige andere universiteiten liepen we achter in het Engelstalig bacheloraanbod. Volgend jaar komen er weer een aantal nieuwe Engelstalige bachelors bij, wat zowel aantrekkelijk is voor Nederlandse als voor internationale studenten.”

Meer masters, sneller afstuderen

> Het aantal nieuwe masterstudenten voor de hele VU steeg met 7,6 % naar 4.579 studenten. De groei is het sterkst bij Rechten, de School of Business and Economics en de faculteit Bètawetenschappen.

> Van de nieuwe masterstudenten hebben 959 een buitenlandse vooropleiding. Dat is een stijging van 13,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

> Ongeveer een derde  van de buitenlandse masterstudenten komt van buiten Europa, schat Wendy Maat van het International Office. In de bachelor is dat percentage lager. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld, omdat de universiteiten voor hen geen geld krijgen van het Rijk.

> In totaal zijn er nu 12.461 bachelor- en 9629 masterstudenten ingeschreven aan de VU. Voor de bachelor is dat ruwweg gelijk aan vorig jaar, ondanks de grotere instroom.  Dat is een aanwijzing dat studenten sneller hun diploma halen.

Geen numerus fixus meer

Gekeken naar de faculteiten, zit de groei van het aantal eerstejaars vooral bij de bèta’s. Biomedische wetenschappen ging van 81 naar 232 instromers.  Een verklaring is dat de numerus fixus voor deze opleiding weer is afgeschaft. Die studentenstop voerde de faculteit in 2015 in voor een aantal opleidingen waar veel uitgelote aspirant-medicijnenstudenten heen gingen. Dat leidde tot een daling van het aantal eerstejaars met zo’n driehonderd studenten.

In 2015 bereikte het aantal nieuwe VU-studenten een dieptepunt van 3825. De afgelopen twee jaar zit de universiteit weer in de lift. “We gaan de goede kant op”, vindt beleidsmedewerker Jacco van den Heuvel. Maar hij maakt er wel een kanttekening bij. “Voor de financiering door het ministerie telt het marktaandeel. En dat weten we pas in februari. Andere universiteiten hebben ook meer eerstejaars. Maar het lijkt er op dat de VU nu wel bij de grootste stijgers zit.”  Het aantal eerstejaars aan de UvA lijkt vergelijkbaar gestegen, met ongeveer 14 %.Ook daar verdubbelde het aantal nieuwe buitenlandse studenten, meldt universiteitsmedium Folia.

Verliezers

Er zijn ook faculteiten die minder eerstejaars hebben. Bij zowel Rechtsgeleerdheid als Sociale Wetenschappen daalde hun aantal met ongeveer 13 procent. Voor Rechtsgeleerdheid heeft Van den Heuvel wel een verklaring: de faculteit beperkte  de instroom van studenten met een hbo-propedeuse, omdat uit die groep eerder veel studenten uitvielen. Daar staat tegenover dat het aantal nieuwe masterstudenten bij Rechtsgeleerdheid met bijna vijftien procent steeg naar 668.

Bij Sociale Wetenschappen daalde de bachelor-instroom van 393 in 2015 naar 292 nu. Positief voor de faculteit is wel dat ze meer premasterstudenten trekt, namelijk van 354 naar 389, en ook de masterinstroom is iets gegroeid ten opzicht van vorige jaar. De faculteit wil de instroom weer vergroten door Engelstalig aanbod en door meer vwo-ers met bètaprofiel aan te trekken. 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.