Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU blijft erbij: ‘Bij FALW was geen leeftijdsdiscriminatie’

De VU heeft bij de reorganisatie van Aard- en Levenswetenschappen (FALW) verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens onlangs. De VU vindt nog steeds van niet.

‘We zijn er kennelijk niet in geslaagd om goed genoeg uit te leggen dat er geen alternatieven waren voor de reorganisatie zoals die bij FALW is uitgevoerd”, zegt VU-collegevoorzitter Jaap Winter, “en dat trek ik me zeker aan. We hebben ook het College voor de Rechten van de Mens daarvan niet overtuigd. Maar ik ben en blijf er oprecht van overtuigd dat leeftijd op geen enkel moment in de reorganisatie een rol heeft gespeeld.”

Spijt

Het was een ander soort spijtbetuiging dan waarop de betrokkenen hadden gehoopt, zeker nu ze vorige week gelijk hadden gekregen van datzelfde mensenrechtencollege dat concludeert dat de VU ‘een verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd’.

Ontslag blijft staan

Concreet betekent het standpunt van de VU namelijk dat er niets verandert voor de ontslagen 55-plussers, van wie er twaalf de zaak hadden aangespannen. Hun ontslag gaat niet van tafel, zoals ze hoopten. “We blijven in alle gevallen, zoals we al aan het doen waren, zoeken naar een passende oplossing die voor een deel van de mensen al gevonden is”, zegt Winter. Het VU-bestuur wil verder praten met de medewerkers voor wie dat nog niet het geval is en zal zich inzetten om ook met hen tot een oplossing te komen.

Oordeel terzijde geschoven

Voormalig IvM-medewerker Matthijs Hisschemöller ontving als een van de ontslagen medewerkers afgelopen vrijdag een brief van Winter waarin deze het VU-standpunt herhaalt. Hij vindt het ongelooflijk dat de VU met zoveel gemak het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens terzijde schuift, dat volgens Hisschemöller klip en klaar is: “Wat een meedogenloze werkgever is de VU toch. De VU heeft zich niet aan de wet gehouden, blijkt uit het oordeel van de commissie en moet dat herstellen.”

Het doel heiligt de middelen niet

De mensenrechtencommissie formuleert haar argumentatie als volgt: ‘Verweerster [de VU, red.] heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij bij de reorganisatie heeft gezocht naar doeltreffende middelen die niet of minder onderscheidmakend zijn naar leeftijd. Op grond hiervan is het College van oordeel dat het middel niet noodzakelijk is om het doel te bereiken.’  Is er niet goed gezocht naar alternatieven of is er wel gezocht, zoals de VU beweert, maar is er niet goed over gecommuniceerd? Dat is de vraag waarover de partijen het voorlopig niet eens zullen worden.

Objectieve criteria

Winter blijft erbij dat de reorganisatie is verlopen volgens objectieve criteria, zoals publicatielijsten en onderzoeksresultaten. Hij is niet gevoelig voor het argument dat de betrokkenen zich niet herkenden in de functieomschrijving die de VU van hen had gemaakt. “Daar is door vakdeskundigen heel zorgvuldig naar gekeken. In een aantal gevallen waarin medewerkers onze eigen Adviescommissie Sociaal Plan hebben ingeschakeld, hebben we die afweging opnieuw gemaakt. Ik denk dat we dat wel goed hebben gedaan. Het College zegt hier ook niets over in haar oordeel.”

Hisschemöller verwacht dat de gedupeerden samen met de bonden naar de rechter zullen stappen: “Ik zie dat vol vertrouwen tegemoet.”

Cijfers & Mensen

– Bij de reorganisatie FALW moesten drie afdelingen fors bezuinigen: Systeembiologie, Aardwetenschappen en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IvM).

– Bij Aardwetenschappen en het IvM kwam een disproportioneel groot deel, 57 procent, van de bezuiniging voor rekening van medewerkers boven de 55.

– Twaalf oudere medewerkers, ondersteund door de vakbonden, stapten naar de Commissie voor de Rechten van de Mens en kregen gelijk dat de VU verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.