Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

Volgend jaar meer eerstejaars

In september komen er weer meer eerstejaars naar de universiteiten dan afgelopen jaar. Het aantal vooraanmeldingen is met 11 procent gestegen. De VU lijkt iets achter te blijven met 8 procent meer vooraanmeldingen, maar rector Vinod Subramaniam is optimistisch.

Bent u tevreden over de vooraanmeldingscijfers voor de bachelor?
“We hebben begin mei ruim 6200 vooraanmeldingen ontvangen voor de bacheloropleidingen. Dat is circa 8 procent meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Dat is dus goed nieuws. Wel moeten we voorzichtig zijn met dit soort vergelijkingen. Aanmeldcijfers zijn hooguit richtinggevend, want uiteindelijk gaat het om het aantal nieuwe inschrijvingen per september. Daarnaast is een meerjarige vergelijking lastig door verstorende effecten. Een daarvan is de nieuwe tijdslijn voor numerus fixus-opleidingen. Daar moeten studenten zich al eerder voor aanmelden.”

Landelijk is er een stijging van 11 procent vooraanmeldingen, maar aan de VU 8 procent. Dus toch weer een daling van het marktaandeel?
“Bij de aanmeldcijfers is de term marktaandelen eigenlijk voorbarig. Deze cijfers zijn vooral nuttig om er de komende maanden voor te zorgen dat zoveel mogelijk gemotiveerde studenten zich inschrijven om in september hier aan hun nieuwe opleiding te beginnen. Verder is het interessant om te zien dat het aantal internationale aanmeldingen ongeveer 20 procent is toegenomen. Dit komt enerzijds door algemene groei van het aantal internationale studenten die de VU weten te vinden voor hun bachelor- en masteropleidingen, anderzijds door de komst van nieuwe Engelstalige opleidingen zoals philosophy, politics and economics (PPE) in 2016 en de specialisatie psychology in 2017. Deze Engelstalige opleidingen trekken zowel Nederlandse als internationale studenten. In 2018 komen er meer Engelstalige bacheloropleidingen bij.”

In 2012 had de VU een markaandeel eerstejaars van 9 procent, in 2016 van 7,9 procent. Is dit zorgelijk?
“Het marktaandeel is inderdaad belangrijk. De totale overheidsfinanciering neemt in principe niet toe als er in totaal meer studenten komen. Dus minder geld bij kleiner marktaandeel. Maar als gezegd ben ik nu vooral geïnteresseerd in het aantal studenten dat zich daadwerkelijk in gaat schrijven om hier vanaf september te gaan studeren. Als afgeleide daarvan zal ook helder worden wat het marktaandeel van de VU in 2017 wordt.”

Er is ook een daling in het absolute aantal eerstejaars met dieptepunt in 2015 van 4400. Hoe komt dat?
“Op de vraag waar de daling van 2015 vandaan kwam, is niet zomaar een helder antwoord te geven. Dat kwam mede door de invoering van een numerus fixus bij een aantal opleidingen aan de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. In 2016 lag het aantal eerstejaars alweer vier procent hoger.”

Inzet van het bestuur is meer buitenlandse studenten. Is dat al te merken?
“Er is dit jaar nog meer ingezet op werving van internationale studenten. Over het geheel gezien is er een toename van internationale aanmeldingen. Ongeveer 20 procent meer bij bacheloropleidingen en 15 procent meer bij mastersopleidingen. Bijna de helft daarvan komt van buiten Europa. Maar ook hier geldt weer dat de daadwerkelijke instroom nog moet blijken. We willen internationalisering stimuleren, niet alleen om de studentenaantallen, maar juist ook om het verrijken van de ervaring die studenten tijdens hun opleiding daardoor opdoen. Daarbij gaat het onder andere om tijdens je opleiding geconfronteerd te worden met verschillende achtergronden en gezichtspunten van je medestudenten.”

Bij welke opleidingen aan de VU is de instroom reden voor zorg?
“In de aanmeldcijfers zien we op opleidingsniveau zowel dalingen als stijgingen ten opzichte van vorig jaar. Als we twee jaar terugkijken ziet het beeld er soms weer anders uit. Het heeft nu niet zoveel zin om ons over specifieke opleidingen zorgen te maken.”

Aan de UvA is het aantal aanmeldingen met vijftig procent gestegen, vooral vanwege buitenlandse studenten. Hoe verklaart u het verschil met de VU?
“Bij dit beeld lijkt een grote vertekening te spelen. De UvA heeft dit jaar voor het eerst ook alle internationale aanmeldingen via Studielink laten lopen. En Studielink is de bron van de huidige cijfers. De VU deed dat al langer zo. In hoeverre er bij de UvA bij de internationale aanmeldingen dan ook echt sprake is van een grote groei ten opzichte van de aanmeldingen van vorig jaar is ons op dit moment niet bekend.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.