Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 juni 2024

Campus
& Cultuur

Veel te veel externen bij IT

De medezeggenschap is op zich tevreden over het jaar 2020, maar één ding is ze een doorn in het oog: de enorm hoge inhuur van extern personeel bij de dienst IT. De kosten daarvoor waren begroot op 7.800 euro, maar het werd bijna 9.000.

Read in English

‘In 2020 zijn de kosten voor externe inhuur bij IT hoger dan de kosten van externe inhuur bij ALLE faculteiten en diensten behalve FCO bij elkaar’, schrijven de ondernemingsraad en de universitaire studentenraad (de zogeheten Gezamenlijke Vergadering) van de Vrije Universiteit Amsterdam in hun advies over het jaarverslag aan het college van bestuur. ‘De GV vindt dat geen gezonde verhouding.’

“Het is inderdaad hoog uitgevallen”, beaamt bestuurslid Marcel Nollen in de vergadering met de medezeggenschap over het jaarverslag. “Het is ook hoger dan wat wij noodzakelijk achten. Het komt met name door het project MARS/ERP [het nieuwe SAP; MK]. Als dat geïnstalleerd is, gaat het terug naar normale proporties.”

inhuur diensten 2020

“Ik werk bij IT”, reageert OR-lid Daan van Leeuwen, “en ik weet dat een flinke hoeveelheid mensen structureel ingehuurd is, die zit niet op een project. Omdat het contractueel handiger is of omdat ze zzp’er zijn en dan verdienen ze meer.”

“Er zijn veel functies waarvoor het lastig is om mensen binnen te halen met VU-voorwaarden”, antwoordt bestuursvoorzitter Mirjam van Praag. “Dan kom je vaak uit bij zzp’ers. Dat is al een paar jaar aan de gang, ook bij andere organisaties.” Volgens Van Leeuwen ligt het ook aan de werving van nieuwe mensen. “Ze willen ook snel weer van mensen af kunnen, dat is een symptoom.” Maar een oplossing voor het probleem komt in de vergadering niet ter sprake.

inhuur faculteiten 2020

Lees alle artikelen over het jaarverslag 2020:

> Covid-19 kostte de VU 12 miljoen euro

> Meer meldingen van zorgwekkend gedrag in 2020

> ‘Alle ventilatie en serverkoeling kostten extra energie’