Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 juli 2024

Campus
& Cultuur

Universiteiten schorten medewerking aan culturele barometer op (update)

Vijf universiteiten willen de culturele diversiteit onder hun medewerkers in kaart brengen, maar medezeggenschapsraden uiten forse kritiek op deze ‘barometer’. Drie universiteiten maken een pas op de plaats.

Inzicht in de migratieachtergrond van medewerkers zou helpen de kansenongelijkheid in de wetenschap te bestrijden, menen de universiteiten. Vijf van hen werken daartoe mee aan de zogeheten ‘Barometer Culturele Diversiteit’. Ze delen bepaalde gegevens van hun personeel met het CBS en krijgen geanonimiseerde databestanden over afkomst terug.

Lijstjes

In de Tweede Kamer liep de discussie over het diversiteitsproject vorig jaar al hoog op. Het bijhouden van ‘lijstjes’ van etniciteit en migratieachtergrond ging meerdere partijen te ver. De VVD heeft Kamervragen gesteld over de barometer.

Ook aan de universiteiten zelf is er weerstand. De Universiteit Utrecht maakte eerder deze maand al bekend haar deelname even te pauzeren na zorgen vanuit de universiteitsraad. Inmiddels heeft de universiteit besloten die deelname “in de huidige vorm” stop te zetten, meldt DUB.

Helemaal van de baan is het project niet. De UU wil in overleg met de andere universiteiten en de medezeggenschap zo snel mogelijk met een plan voor een nieuwe opzet komen.

In gesprek

De Universiteit van Amsterdam verklaarde vorige week dat zij voorlopig geen gegevens zal delen met het CBS. De centrale ondernemingsraad van de universiteit is daar faliekant op tegen. Het liefst zou de raad zien dat de universiteit helemaal stopt met het project, maar het bestuur wil eerst in gesprek om te zoeken naar een oplossing, schrijft Folia.

Vrijdag volgde ook de Universiteit Leiden met het besluit haar deelname op te schorten. Ook daar had de universiteitsraad veel kritiek op het project, meldt Mare.

“Het college vindt breed draagvlak voor het diversiteits- en inclusiebeleid belangrijk en heeft geconstateerd dat dit er voor de barometer op dit moment niet is”, aldus de universiteit. Het bestuur wil een “expertgroep” samenstellen die meedenkt over hoe het verder moet.

Niet bekend

Het is nog niet bekend of ook de twee andere universiteiten (de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam) het delen van gegevens met het CBS opschorten.

[Update 30 april 2021]
Ook de VU heeft deelname aan de culturele barometer inmiddels ‘on hold’ gezet: ze wacht een besluit van het CBS af, dat een alternatief overweegt voor de indeling Westers/niet-Westers, aldus een VU-woordvoerder.