Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
21 juni 2024

Campus
& Cultuur

Te weinig kandidaten voor ondernemingsraadsverkiezingen

Er melden zich nauwelijks nieuwe kandidaten voor de OR-verkiezingen in maart. Een probleem, vindt voorzitter Henk Olijhoek, want de medezeggenschap heeft vernieuwing nodig.

“De mensen beseffen niet hoe leuk het werk in de ondernemingsraad is”, zegt OR-voorzitter Henk Olijhoek. “Het is gevarieerd, je hebt wezenlijke invloed op VU-beleid en je leert mensen van over de hele campus kennen. Ikzelf, bijvoorbeeld, heb als communicatiemedewerker niet direct te maken met onderzoek en onderwijs, maar via de OR heb ik die kant van de VU wel leren kennen. Aan de andere kant leren de wetenschappers in de raad weer meer over de ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering.”

Ons werk doet ertoe, aldus Olijhoek. “Een goed voorbeeld is toen er een plan was om de colleges korter te maken: van een uur en drie kwartier naar anderhalf uur. In overleg met het college van bestuur hebben we toen bijeenkomsten met docenten georganiseerd, waaruit bleek dat veel docenten het geen goed plan vonden. Daarom is dat toen niet doorgegaan.”

VUtureProof is volgens Olijhoek een ander goed voorbeeld van wat de OR vermag. Het project om de organisatie van de VU te verbeteren had een valse start toen het bestuur de raad ermee overviel, maar inmiddels wordt de medezeggenschap actief betrokken. “We hebben ook inspraak gehad bij de keuze van het adviesbureau dat gevraagd is om  het traject te ondersteunen.”

Landelijk probleem

Toch wordt de animo om zich kandidaat te stellen voor de OR-verkiezingen elke keer minder. Er is zelfs een kans dat er helemaal geen verkiezingen nodig zijn omdat er te weinig kandidaten zijn. “Het is een landelijk probleem en niet specifiek voor de VU”, aldus Olijhoek. “Maar dat is geen reden om je er dan maar bij neer te leggen.”

Olijhoek wil een onderzoek naar de reden voor de tanende belangstelling, maar heeft natuurlijk wel een idee van de oorzaak. “Ik heb zelf pas nog gesproken met twee wetenschappers die zeggen dat ze er geen tijd voor kunnen vrijmaken, dat ze al zo druk zijn met hun gewone werk. Hoewel je er acht uur per week voor krijgt. Als raadslid kun je meehelpen om je eigen arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door te kijken naar een andere indeling van het academische jaar, of naar vermindering van de regeldruk of naar verlichting van administratieve taken.”

Van de 23 leden zijn er in de huidige samenstelling zes wetenschapper, de rest is ondersteunend personeel. Niet echt een representatieve raad dus. “We hebben ook goede wetenschappelijke raadsleden gehad die toch moesten stoppen vanwege een veranderende aanstelling, dat was dat niet meer te combineren met de medezeggenschap. De promovendipartij ProVU is jaren geleden ook gestopt om allerlei praktische redenen. Er is nu een apart PhD-council, maar met een vertegenwoordiging in de OR kun je kwesties structureler oppakken.”

Bron van kennis

Een representatieve ondernemingsraad is volgens Olijhoek een bron van kennis voor het bestuur. “Zelfs als we alleen adviesrecht hebben en dus geen beslissende stem, wordt er door het bestuur wel naar ons geluisterd.” Dat gaat niet altijd goed, zoals bij het grootschalige ict–project Mars, dat in de soep liep, maar het bestuur trekt daar volgens Olijhoek lering uit. “Dat zie je bijvoorbeeld bij VUtureProof.”

Sommige huidige OR-leden zitten er al jaren. Olijhoek zelf zit er bijvoorbeeld al sinds 2005. “Dat geeft continuïteit, maar je moet ook oppassen voor vastgeroeste ideeën. Daarom willen we zo graag nieuwe mensen, met frisse perspectieven. Mensen die vragen: Kan dat niet zó, of heb je hier weleens naar gekeken? Vernieuwing is belangrijk voor de OR en de medezeggenschap in het algemeen.”

De ondernemingsraadsverkiezingen zijn van 13 t/m 19 maart. Wie zich verkiesbaar wil stellen, kan zich tot 6 februari aanmelden als die namens een van de bonden (FNV, CNV en AOb) wil meedoen en tot 13 februari voor een zogeheten vrije lijst.
Geef je op via: ondernemingsraad@vu.nl.