Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

Studentenraad wil meer studentenpsychologen

De VU heeft 1,65 formatieplaats beschikbaar voor studentenpsychologen. Dat is veel te weinig, vindt de universitaire studentenraad. Om aan het landelijk gemiddelde te komen zou de VU vier formatieplaatsen moeten hebben voor studentenpsychologen.

Dat betoogde de studentenraad op de vergadering met het college van bestuur op 16 februari. Uit een onderzoekje van de universitaire studentenraad blijkt de wachttijd bij de psychologen tegen de vier weken te zijn, met uitschieters naar boven van zelfs acht weken. De raad vindt een wachttijd van maximaal twee weken wenselijk. Hij ziet vooral problemen bij vluchteling-studenten en studenten uit het buitenland omdat deze groepen minder makkelijk hulp buiten de universiteit kunnen vinden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het bestaan van studentenpsychologen bij studenten nogal onbekend is. Driekwart van de ondervraagden antwoordde nee op het item: ‘Ik weet dat er een studentenpsycholoog is en weet deze te vinden’. De bevindingen van de raad komen overeen met die van de landelijke studentenorganisatie ISO, die in september de noodklok luidde over het tekort aan hulp voor studenten met psychische problemen.

Kortere wachttijden

Rector Vinod Subramaniam zegt dat hij het signaal van de studentenraad serieus neemt, maar toch iets anders tegen het probleem aankijkt. Hij wijst erop dat de ondersteuning van studenten een keten is. Die begint bij de docent-tutoren, loopt via de facultaire studiebegeleiders en pas aan het einde staan de centrale studentdecanen en -psychologen. “Je moet de studentenpsychologen niet apart bekijken, maar de hele keten. Mijn vraag is vooral: werkt die keten optimaal?”

Nieuwe belofte

Volgens de rector heeft het bestuur een vrij goed zicht op de werkzaamheden van de studentenpsychologen en liggen de wachttijden rond de drie weken. Alleen bij ziekte of vakantie kan dat oplopen, maar dan worden er externe psychologen ingezet. Hij beloofde dat de wachttijden structureel niet boven de vier weken mogen uitkomen. Mocht dat wel gebeuren, zijn er maatregelen nodig.

Kritisch bekijken

Bovendien vindt Subramaniam de vergelijking met landelijke cijfers niet correct. Zo heeft de UvA meer psychologen in dienst, maar die werken ook voor de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten. Ook moet je kritisch naar de functie van psychologen kijken, vindt hij. Ze zijn er vooral voor eerste opvang en doorverwijzing. Het is niet de bedoeling dat ze zelf studenten gaan behandelen. Hij geeft toe dat dit soms lastig is met studenten uit het buitenland, omdat die minder makkelijk terecht kunnen bij de reguliere gezondheidszorg. De rector stemt in met het opzetten van een voorlichtingscampagne om de mogelijkheden van studentenondersteuning in brede zin onder de aandacht te brengen. Iets in de trant van: weet waar je terecht kunt. Ook belooft hij de studentenraad regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom de psychologen, zoals de wachttijden.

Eigen bijdrage afschaffen

De studentenraad wil ook dat de eigen bijdrage van 25 euro voor een intakegesprek bij de psychologen wordt afgeschaft. Volgens de rector is die ingevoerd om no-showstudenten te voorkomen. Bovendien kunnen studenten in financiële nood om kwijtschelding van die bijdrage vragen. De raad ziet liever een systeem waarbij de student een borg betaalt en deze weer terugkrijgt als hij/zij zich keurig op tijd bij de psycholoog meldt. De rector vreest dat zo’n borg weer extra bureaucratie met zich meebrengt.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.