Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Campus
& Cultuur

v.l.n.r. Kat Baron, Kimberly van den Ouden, Frieda Schaufeli

Studenten kunnen hun zorgen kwijt bij Wellbeing Point & Panel

Dinsdag lanceerde de Vrije Universiteit haar Student Wellbeing Point & Panel, of liever gezegd een proeffase voor deze twee initiatieven. Beide zijn bedoeld om hulp en informatie toegankelijker te maken voor studenten.

Het plan voor het VU Student Wellbeing Point & Panel-project is afkomstig van de universitaire studentenraad en werd deels ingegeven door een ‘corona-monitor’ waarmee het welzijn van studenten werd gemeten. De resultaten waren dermate zorgwekkend dat de universiteit besloot te investeren in de initiatieven. Het Point is een fysieke en digitale plek waar studenten vragen kunnen stellen of over hun problemen kunnen praten met een medestudent. Het Panel dient als schakel tussen de vele initiatieven die diverse faculteiten hebben ontplooid op het gebied van welzijn.

Covid als katalysator

Het is niet zo vreemd dat het Student Wellbeing Point en het Student Wellbeing Panel beide gelanceerd worden tijdens de pandemie. “Andere universiteiten kwamen snel in actie na de pandemie en probeerden initiatieven op te zetten gericht op het welzijn van studenten. Wij vonden dat de VU ook iets extra’s moest doen”, zegt Kimberly van den Ouden. Zij is een van de studenten die zich bij de universitaire studentenraad (usr) hard hebben gemaakt voor het idee van het Point & Panel; momenteel werkt ze voor de VU als student-coördinator van het Panel.

De andere universiteiten hanteren elk een eigen aanpak om het welzijn van studenten te bevorderen. Volgens Van den Ouden is het nieuwe aanbod van de VU gebaseerd op wat de Vrije Universiteit nodig heeft en niet op wat andere universiteiten doen.

Het Student Wellbeing Point & Panel-project is echter niet onlosmakelijk verbonden met de pandemie. Kat Baron, eveneens voormalig lid van de studentenraad en nu student-coördinator voor het Point, is van mening dat het nieuwe initiatief ook vóór de coronacrisis nuttig zou zijn geweest en dat het na de pandemie nog steeds waardevol is. “Het zou mooi zijn als we het goed kunnen opnemen in de structuur van de universiteit”, aldus Baron.

Verbindende schakel op de VU

Het wekt wellicht verbazing dat het zo lang heeft geduurd om het initiatief van de grond te krijgen. Het idee was al in april goedgekeurd; waarom gaat die proefperiode van twee maanden voor dat ogenschijnlijk urgente project dan nu pas van start? Volgens Van den Ouden heeft het project een aanzienlijke reikwijdte. “We gaan voor een structurele herziening in de communicatie over en opzet van welzijnsinitiatieven binnen de VU. We moeten verbinding maken met alles wat er al loopt en met iedereen praten; we controleren voortdurend of iedereen akkoord is. De VU is een gigantische onderneming en we hebben te maken met een heleboel regels.”

‘We controleren voortdurend of iedereen akkoord is’

Van den Ouden doelt op de wijze waarop het Point en het Panel gaan trachten een brug te slaan tussen initiatieven op het gebied van studentenwelzijn binnen de diverse afdelingen en faculteiten. “We hopen dat ooit alle welzijnsdiensten vanuit één fysieke plek kunnen opereren”, stelt Kat Baron.

Het Point en Panel krijgen elk tien student-medewerkers die door de universiteit betaald worden. Het Panel is nog steeds op zoek naar iemand die het Acta, VUmc en de faculteit Religie en Theologie kan vertegenwoordigen. Hoe de studenten klaargestoomd worden voor een functie bij het Point wordt toegelicht door Frieda Schaufeli, hoofd Studentenwelzijn bij de VU: “Tijdens de opleiding hebben we heel duidelijk gesteld dat ze geen therapeuten zijn. Ze zijn er niet om mensen te behandelen, op welke manier dan ook. Ze zijn er om studenten te verwijzen en om samen dingen op te lossen. Studenten weten vaak niet hoe ze hulp moeten zoeken en daar kan het Point ze bij helpen. De Point Peers hebben regelmatig overleg met de studentenpsychologen of het hoofd Sociale Veiligheid van de VU, met wie ze eventuele twijfels kunnen bespreken.”

Een plek om je hart te luchten

Student Wellbeing PointHet Student Wellbeing Point bevindt zich naast de Studentenbalie op de begane grond in het hoofdgebouw. Het is vijf dagen per week geopend, van 10 tot 16 uur.

Als voorbeeld van wat een student zou kunnen motiveren om naar het Student Wellbeing Point te gaan vertelt student-coördinator Kat Baron over haar eigen problemen: “Een Student Wellbeing Point had me op allerlei manieren kunnen helpen. Ik heb zelf problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Ik weet hoe veel moeite het kost om die stap te zetten en professionele hulp te zoeken. Als ik gewoon met een student had kunnen praten, zou dat zo veel gescheeld hebben. Al was het alleen maar om even je hart te luchten, je gevoelens de ruimte te geven. En zij hadden me kunnen verwijzen naar een professionele hulpverlener, als dat nodig was. Als die mogelijkheid er toen was geweest, zou ik volgens mij al veel verder zijn in mijn studie.”

‘Ik weet hoe veel moeite het kost om die stap te zetten en professionele hulp te zoeken’

Volgens Frieda Schaufeli zou het Point met name nuttig kunnen zijn voor internationale studenten. “Ik had tijdens mijn studie een heleboel internationale vrienden en vriendinnen. Veel van hen hadden het best moeilijk. In zekere zin hadden we dezelfde problemen, maar voor hen was het zwaarder omdat ze geen sociaal netwerk hadden en niet wisten hoe alles hier in zijn werk gaat. Niet alleen in de praktijk, maar ook in cultureel opzicht. In de Nederlandse cultuur moet je om hulp vragen; het wordt je niet zomaar aangeboden. Sommige culturen vinden het lastig om hulp te vragen.” Om alle studenten aan de VU van dienst te kunnen zijn, is er bij het Student Wellbeing Point altijd iemand aanwezig die Nederlands spreekt en iemand die Engels spreekt.

Het Projectteam van het Student Wellbeing Point & Panel hoopt in januari het officiële startschot te geven. De eerste twee maanden dienen als proefperiode, zodat het team de initiatieven kan evalueren en waar nodig aanpassen.

Vertaling: Taalcentrum-VU