Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 april 2024

Campus
& Cultuur

‘Rekenkamer mag inspraak niet onderzoeken’

De universiteiten willen niet meewerken aan een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de rol van de medezeggenschap. Ze denken dat dit onderzoek gekleurd zal zijn.

De rekenmeesters willen weten of medezeggenschapsraden inderdaad meer invloed hebben op de begroting van hun hogeschool of universiteit, nu de politiek hun meer bevoegdheden heeft gegeven. De raden moeten nu instemmen met de hoofdlijnen van de begroting.

Daar hangt veel geld vanaf, vooral in deze jaren. De basisbeurs is afgeschaft en vooruitlopend op de opbrengst van die bezuiniging moeten de onderwijsinstellingen jaarlijks tweehonderd miljoen euro extra uitgeven. Medezeggenschapsraden klaagden dat ze daar te weinig van terugzagen, wat de onderwijsinstellingen tegenspraken.

Verontwaardiging

De universiteiten zien het onderzoek van de Rekenkamer niet zitten. Ze begrijpen wel het nut van zo’n onderzoek naar de nieuwe verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap, maar ze zijn ronduit verontwaardigd over de gekozen aanpak.

De Rekenkamer wil namelijk een nieuwe methode uitproberen en met ‘burgerauditors’ werken. Leden van de medezeggenschapsraad zouden het onderzoek deels zelf moeten uitvoeren.

Voor de voeten

Dat kan niet, zeggen de universiteiten. Je kunt docenten en studenten van de medezeggenschapsraden niet vragen om hun eigen functioneren onafhankelijk te beoordelen. Dat leidt tot belangenverstrengeling.

Bovendien zou de Rekenkamer dit onderzoek willen gebruiken voor een advies over nieuwe prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. De universiteiten zien zulke nieuwe afspraken helemaal niet zitten en daar komt bij dat er al genoeg commissies zijn die zich hierover buigen. De Rekenkamer zou hen niet voor de voeten moeten lopen.

Hoezo die houding?

De Rekenkamer snapt de weigering niet. Ze gaat geen oordeel vellen over de investeringen of de besluitvorming aan de afzonderlijke onderwijsinstellingen, schrijft bestuurslid Francine Giskes in een reactie. De leden van medezeggenschapsraden zullen (als onderzoekers van de Rekenkamer) alleen maar zoeken naar de informatie die zij voor goede besluitvorming nodig hebben. Giskes: “De slager keurt niet zijn eigen vlees, maar kijkt terug op het proces met het oog op verbetermogelijkheden.”

Vertrouwelijk

De hogescholen doen vooralsnog wel mee, maar hebben eveneens bedenkingen. Zij vragen zich af welke bevoegdheden de Algemene Rekenkamer precies heeft en in hoeverre de medezeggenschappers die bevoegdheden opeens ook krijgen nu ze het verlengstuk van de Rekenkamer worden.

Het zou kunnen dat de ‘onderzoekers’ meer te zien krijgen dan gewone medezeggenschappers. In de samenwerkingsovereenkomst die de onderwijsinstellingen toegestuurd kregen, staat dat de burgerauditors een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.