Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
20 mei 2024

Campus
& Cultuur

Rapport verandert niets aan verdeeldheid FALW

Een ingrijpende reorganisatie zette bij Aard- en Levenswetenschappen de verhoudingen flink onder druk. De meningsverschillen zijn nog niet opgelost, blijkt bij de presentatie van het evaluatierapport over de reorganisatie.

Tumult

Wie zich het tumult herinnert waarmee de reorganisatie bij FALW gepaard ging – lawaaidemo’s, animositeit tussen afdelingen en de bezetting van de kerkzaal door studenten aardwetenschappen – vindt hiervan weinig terug in het onderzoeksrapport van de onafhankelijke commissie (waarin onder meer oud-UvA-baas Paul van der Heijden zat) die heeft gekeken hoe de aanloop naar de reorganisatie bij FALW verlopen is. Het rapport is nu al omstreden: de ondernemingsraad distantieert zich op een aantal belangrijke punten ervan.

Duidelijker taakverdeling

De commissie verdiepte zich vooral in de bestuurlijke lijnen: hebben bestuurders en de leden van de ondernemingsraad en de onderdeelcommissie juist gehandeld, is de belangrijkste vraag. En het antwoord van de commissie daarop: ja, in grote lijnen heeft het bestuur goed gehandeld. De financiële noodzaak van de reorganisatie is voldoende aangetoond. Wel had het bestuur duidelijker moeten maken hoe de taakverdeling was tussen het faculteitsbestuur en het college van bestuur, vindt de commissie. En de discussie is erg afgedwaald van de inhoudelijke keuzes en te eenzijdig gegaan over het geld.

Ongepast

De ondernemingsraad krijgt een tik op de vingers omdat ze ontslagbedreigde or-leden en leden van de onderdeelcommissie direct heeft laten meepraten in vergaderingen met bestuurders over de reorganisatie. Dat vindt de commissie ‘ongepast’. Or-bestuurslid Henk Olijhoek is het daarmee oneens: “Wij vinden dat ook ontslagbedreigden een relevante bijdrage kunnen hebben aan de discussie, we gaan niet voor de toekomst toezeggen dat we dat niet meer zullen doen.” Olijhoek kan zich voorstellen dat bestuurders het als pijnlijk en vervelend hebben ervaren: “De discussie was soms scherp, maar dat hoort bij hun taak als bestuurder.”

Oneens over cijfers

Ook is de raad teleurgesteld dat de commissie weinig aandacht heeft voor de financiële onderbouwing van het reorganisatieplan en het rapport Berenschot, dat een alternatieve, minder ingrijpende reorganisatie voorstelde. De cijfers, waarover de strijdende partijen bij FALW het van meet af aan niet eens waren, zijn hier weer het discussiepunt.

Yvonne Kops, directeur bedrijfsvoering van FALW: “De commissie had alle stukken tot haar beschikking en is het eens met het faculteitsbestuur en het CvB dat de problemen te ernstig waren voor een zachtere reorganisatie zonder gedwongen ontslagen. Aardwetenschappen had bijvoorbeeld een structureel tekort van 1 miljoen. Dat kun je alleen oplossen met ingrijpende maatregelen.”

Uit de context

En die vijf ton overschot die het Instituut voor Milieuvraagstukken komend jaar verwacht? Is die dan geen teken dat er te rigoureus is ingegrepen? “Je kunt zo’n getal niet uit de context halen”, vindt vice-decaan Hubertus Irth. “Het IvM had een schuld van 3 miljoen. Die heeft de faculteit overgenomen, dan is het logisch dat het instituut nu weer meedoet met de opbouw van een gezonde financiële reserve.”

Moeilijke taak

Een van de dingen waarover alle partijen het wel eens zijn, is dat je in de toekomst eerder moet ingrijpen. Het faculteitsbestuur heeft de afgelopen jaren geijverd voor een betere financiële (project)administratie op de VU, waardoor knelpunten eerder aan het licht zullen komen. De faculteit is zelf zo transparant mogelijk bij de verdeling van het geld. Irth: “Wij hebben elf afdelingen bij FEW/FALW. Die krijgen een deel van het geld en daarmee maken ze hun eigen plannen. De afdelingsmanagers zijn er verantwoordelijk voor dat de begroting klopt.”

Zijn de problemen daarmee voorbij? Olijhoek betwijfelt het: “Het is een faculteit die geen eenheid vormt. Ik maak me daar wel zorgen over. Ik denk dat daar nog een moeilijke taak ligt voor het faculteitsbestuur.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.