Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
30 mei 2024

Campus
& Cultuur

OR sluit boek reorganisatie FALW zonder happy end

De reorganisatie van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen heeft voor veel commotie gezorgd. In de recent verschenen evaluatie wordt de reorganisatie echter in hoofdlijnen gesteund. De ondernemingsraad is het niet met alle punten van die evaluatie eens, maar sluit het hoofdstuk van de reorganisatie af. Heeft de ondernemingsraad nu wel of niet iets bereikt? vragen we aan Henk Olijhoek, lid van het dagelijks bestuur van de or.

De or heeft zelf ingestemd met de komst van deze onafhankelijke evaluatiecommissie. Maar nu distantiëren jullie je van een deel van het rapport. Is dat niet wat vreemd?

“Om dat te begrijpen moeten we even een stapje terug doen in de geschiedenis. De ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd over deze reorganisatie. Daarna zijn intensieve gesprekken met het bestuur gevoerd en is een soort overeenkomst gesloten. Het instellen van de evaluatiecommissie was daar één element van. Het bestuur heeft ook toegezegd zich maximaal in te spannen voor de boventallige medewerkers. Voor de meerderheid van hen is inmiddels een oplossing gevonden. Ook heeft het faculteitsbestuur de garantie gegeven dat opleidingen bij Aardwetenschappen ten minste vijf jaar de gelegenheid krijgen hun levensvaarbaarheid aan te tonen. En er zijn een aantal financiële afspreken gemaakt. En het bestuur heeft een aantal verduidelijkingen gegeven over de bedoelingen van de reorganisatie. Dat zijn dus pluspunten.

“De evaluatiecommissie heeft echt onafhankelijk gewerkt. Nu ja, dan heeft de or natuurlijk het recht om te zeggen dat de raad het met een aantal punten niet eens is. Zo zijn niet alle mensen gehoord die zich bij de commissie hadden gemeld. Het was de eerste keer dat de or op deze manier heeft gewerkt. Daar moeten we lering uit trekken voor een volgende keer. Bijvoorbeeld een duidelijker opdracht over de werkwijze van zo’n commissie. En of we überhaupt nog wel voor deze constructie willen kiezen.”

Een van de conclusies in de evaluatie is dat de discussie te veel over geld ging en te weinig over de inhoudelijk gemaakte keuzes. Is er nu een duidelijke toekomstvisie?

“De toekomststrategie hangt erg samen met de samenwerking met de UvA. Zeg maar de Amsterdam Faculty of Science. Er wordt gewerkt aan de oprichting van drie grote gezamenlijke instituten onder andere op het gebied van waterbeheer. Ook moet het Instituut voor Milieuvraagstukken meer worden geïntegreerd in de faculteit en onderwijstaken krijgen. Dat maakt hun financiële situatie stabieler, want nu zijn ze volledig afhankelijk van onderzoek in opdracht. En er is een belangrijke rol weggelegd voor neuroscience. Deels zijn dat zaken die niet duidelijk genoeg in het reorganisatierapport stonden. Het was beter geweest als die toekomstvisie helderder was gepresenteerd. Maar we blijven nog steeds vragen hebben, bijvoorbeeld over wat er bij de afdeling Hydrologie is gebeurd.”

Er wordt de hele tijd gesproken over de reorganisatie van de faculteit. Feitelijk gaat het over drie van de zeven afdelingen. Die hadden structurele tekorten die ze moesten zien op te lossen. Is dit niet een bron van tweespalt binnen de faculteit?

“De ondernemingsraad heeft verschillende keren gezegd dat het bestuur naar de faculteit als geheel moest kijken en de solidariteit tussen de afdelingen vergroten. Dan waren veel minder gedwongen ontslagen nodig geweest. Maar dat heeft het bestuur van tafel geveegd. Alle afdelingen moesten binnen een hele korte tijd zelfbedruipend worden en men wilde geen kruisbestuiving tussen de verschillende afdelingen. Dat heeft de onderlinge verdeeldheid op de faculteit erg verscherpt en die tweedeling bestaat nog. Dat is een zorgwekkende zaak. Bij andere faculteiten, zoals Sociale Wetenschappen heeft men wel voor onderlinge solidariteit gekozen om bezuinigingen op te vangen. Het faculteitsbestuur heeft tenslotte veel vrijheid om het geld over de faculteit te verdelen. Men had bij Aard- en Levenswetenschappen ook andere keuzes kunnen maken. Maar goed de faculteit is al een fusieproduct zo’n tien jaar geleden van biologie, IVM en aardwetenschappen. Echte eenheid is er nooit gekomen. Het bleef een eilandenrijk van de verschillende afdelingen.”

Wat gaat de or nu verder doen?

“Formeel is de reorganisatie nu afgesloten voor de ondernemingsraad. We gaan het evaluatierapport nog een keer bespreken om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. Maar aan de reorganisatie zelf kunnen we niets meer doen. Die wordt nu verder uitgevoerd en er lopen nog een paar beroepsprocedures van ontslagen medewerkers. Dat zullen we volgen. Maar voor ons is het boek eigenlijk dicht nu, zonder happy end. Laten we hopen dat de faculteit ondanks wat er is gebeurd een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.