Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 mei 2024

Campus
& Cultuur

OR betwist rechtmatigheid ontslagvergoedingen Smit en Bouter

De raad van toezicht heeft René Smit, die vorig jaar vertrok als voorzitter van het college van bestuur, zonder medeweten van de ondernemingsraad (OR) en de universitaire studentenraad herbenoemd voor een nieuwe periode.

Ook blijkt Smit als voorzitter te zijn vrijgesteld van bepaalde werkzaamheden aan de VU, omdat hij nevenwerkzaamheden verrichtte. Maar dit is nooit vermeld in het financieel jaarverslag van de VU.

Moreel verwerpelijk

Dat blijkt uit een brief van de OR over de vertrekregelingen van Smit en de voormalige rector magnificus, Lex Bouter.

Smit kreeg bij zijn vertrek een jaarsalaris van tweeënhalve ton mee, plus een half jaar salaris vanwege zijn opzegtermijn. Bouter, die nu hoogleraar Integriteit is, blijkt zijn salaris als rector nog tot september 2014 doorbetaald te krijgen, wat ook op tweeënhalve ton neerkomt.

De OR vindt dit “moreel verwerpelijk” en wil dat de beide heren hun bonus terugbetalen. Maar in een gesprek met de raad van toezicht hebben Smit en Bouter dat afgewezen. Ze beroepen zich op bepalingen in hun contracten.

In strijd met de wet

Omdat de herbenoeming van Smit niet ter advies aan de ondernemingsraad en de studentenraad is voorgelegd, betwist de OR nu ook de rechtmatigheid van de ontslagvergoeding van Smit. Tevens is de ontslagvergoeding van Bouter volgens de OR in strijd met de wet, omdat Bouter uit eigen beweging is opgestapt.

De OR eist inzage in de contracten van de voormalige bestuursleden en wil ook weten welke nevenfuncties Smit tijdens zijn voorzitterschap heeft vervuld, en hoeveel hij daarvoor betaald heeft gekregen.

Eerder gemaakte afspraken

De ontslagregelingen met Smit en Bouter zijn volgens Wim Kuijken, de voorzitter van de raad van toezicht, vastgelegd in hun arbeidsovereenkomsten. ‘Deze overeenkomsten waren conform de toen geldende regelgeving en codes.’

Er is met Smit en Bouter gesproken over de regelingen en de conclusie is, zegt Kuijken, ‘dat de eerder gemaakte afspraken contractueel nagekomen worden.’

Substantieel gematigd

‘Overigens hecht de raad van toezicht eraan te benadrukken dat de heer Smit in 2012 en vervolgens nog eens in 2013 zijn salaris al substantieel heeft gematigd in de richting van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).’

Die wet ging in 2012 in en legt de beloning voor topbestuurders in (semi)publieke posities aan banden.

Fatsoenlijk bestuur

‘De raad van toezicht houdt zich als werkgever van de bestuurders aan gemaakte afspraken”, aldus Kuijken. ‘Dat hoort bij fatsoenlijk bestuur en geldt voor iedereen.’

‘Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Raad van Toezicht zich al vanaf 2011 houdt aan de WNT, die per 2012 in werking is getreden. Daarmee komen dergelijke afspraken dus in de toekomst niet meer voor.’

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.