Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 juli 2024

Campus
& Cultuur

Open brief: trek alle non-disclosure agreements in

Een groep medewerkers van de Vrije Universiteit roept vandaag in een open brief het college van bestuur op om alle overeenkomsten in te trekken waarin staat dat ontslagen mensen niets mogen zeggen over de reden van hun vertrek.

Volgens de briefschrijvers zorgt de geheimhoudingsplicht ervoor dat wangedrag minder snel aan het licht komt. De open brief volgt op de publicatie van een verhaal door Ad Valvas, waarin meerdere medewerkers en oud-medewerkers van de afdeling Experimentele en toegepaste psychologie vertellen over machtsmisbruik, een verdorven sfeer en intimidatie door drie hoogleraren.

Niet vrijuit spreken

De VU stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de betreffende hoogleraren, maar dat is volgens de opstellers van de brief niet genoeg. ‘Dat dergelijke incidenten zich blijven voordoen, komt mede doordat medewerkers en oud-medewerkers van de VU niet aangemoedigd (of zelfs verhinderd) worden om vrijuit te spreken en informatie over eerdere incidenten vrij te geven’, schrijven ze. ‘Veel oud-medewerkers […] kunnen niet vrijuit spreken door de vaststellingsovereenkomsten (of vergelijkbare contracten) die ze hebben getekend toen hun contract bij de VU werd beëindigd.’

Veilige werkomgeving

De geheimhoudingsovereenkomsten staan volgens de brief ‘lijnrecht tegenover de kernwaarden van de VU en de doelen die de VU zichzelf stelt in haar Instellingsplan 2020-2025.’ De auteurs stellen dat je alleen een veilige werkomgeving kunt krijgen, zonder intimidatie, pesten, machtsmisbruik en ander ongewenst gedrag, als mensen zich niet geremd voelen om te spreken over hun ervaringen.

De initiatiefnemers van de brief zijn Dimitris Pavlopoulos, socioloog en voormalig lid van de ondernemingsraad, en Paola Gori Giorgi, frontvrouw van WOinActie op de VU en lid van de onderdeelcommissie van de bètafaculteit. De brief werd ondertekend door acht andere leden van het wetenschappelijk personeel.