Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Ons debat over samenwerken met de fossiele industrie zal pijnlijk zijn’

Chief Impact Officer Davide Iannuzzi besloot een bezoek van Shell’s Energy Transition Campus Amsterdam aan de VU af te zeggen naar aanleiding van een uitgesproken opiniestuk van vier wetenschappers. Nu wil hij een VU-breed debat over dit onderwerp houden.

De nacht na het gesprek met de vier activistische wetenschappers kon Davide Iannuzzi niet slapen. “Het was een heel constructief gesprek, maar ook heel uitdagend. Je kunt het naïef noemen, maar ik was ervan overtuigd dat ik door het uitnodigen van Energy Transition Campus Amsterdam (Ecta) iets goeds deed voor mijn collega’s en het klimaat. De discussie met de wetenschappers zette me op het spoor om het bezoek af te blazen, ook al was alles al tot in detail geregeld. Het was een lastig moment, maar het was de juiste beslissing.”

Als Chief Impact Officer weet Iannuzzi dat het niet zijn rol is om een oordeel te geven over welk standpunt juist is of niet. Wel reflecteert hij constant of hij de juiste dingen doet voor de VU-gemeenschap. “Als ik ervan overtuigd was dat het uitnodigen van Ecta het juiste was om te doen, dat we genoeg overleg hadden voordat we ze op de campus haalden, dan had ik het niet afgeblazen omdat er mensen protesteerden. Ik denk dat de activisten mij hebben geholpen – in een proces dat al bezig was – in te zien dat ik niet genoeg feedback van de campus had en dat ik die feedback nodig had voordat ik verdere actie ondernam.” 

Chief Impact Officer
Davide Iannuzzi is in januari 2022 begonnen als Chief Impact Officer. In deze nieuwe functie is Iannuzzi verantwoordelijk voor alle valorisatie aan de VU. En dat omvat een breed scala aan aspecten, zegt hij. “Ik probeer wetenschappers en studenten te helpen die hun wetenschap communiceren met de samenleving, maar we zijn ook bezig met start-ups, samenwerkingen met bedrijven, beleidsvorming en samenwerkingen met andere universiteiten.”

Safe space

Toen Iannuzzi hierover met het college van bestuur sprak, was het bestuur het ermee eens dat zij moeten uitzoeken hoe de campus over dit onderwerp denkt. “Daarom verzamelen we momenteel meningen onder betrokken partijen zoals faculteiten, studenten, onderzoekers en de ondernemingsraad. En iedereen die feedback wil geven kan een A4’tje naar mij schrijven, ik beloof dat ik elke brief zal lezen.” Daarnaast organiseert Iannuzzi ook een VU-breed debat op 23 februari van 12 tot 14 uur. “Daar moeten we nog de juiste vorm voor vinden, want we willen geen ruzie. We willen een open dialoog in een veilige ruimte, waar mensen zich veilig voelen om te zeggen wat ze willen, zonder kritiek te krijgen. Waar ik echt naar streef – dat is mijn droom – is een dialoog waarin mensen naar elkaar luisteren en de tijd nemen om na te denken over andermans standpunt.”

Luisterend oor

En Iannuzzi’s persoonlijke mening? “Wie ben ik, als opgeleid natuurkundige die zich nooit in fossiele brandstoffen heeft verdiept, om de VU-gemeenschap te vertellen dat er andere bedrijven zijn waarmee we moeten samenwerken? Of dat we juist moeten samenwerken met de fossiele industrie. Ik wil dit debat ingaan met een luisterend oor. Ik praat momenteel met veel mensen, ik zie waarde in alle standpunten die naar voren worden gebracht.” Volgens Iannuzzi zijn de standpunten in beide richtingen behoorlijk uitgesproken. “Er zijn mensen die dezelfde mening hebben als de activisten, ik snap hun gedachtestroom – daar zit veel logica in. Dan praat je met mensen die het tegenovergestelde standpunt hebben, die zeggen dat we voor een betere toekomst spelers uit de fossiele industrie nodig hebben. Sommigen zeggen ook dat het een beetje hypocriet is om samenwerking te weigeren met bedrijven waarvan iedereen de producten gebruikt. Ook in die redeneringen zitten goede punten.”

‘We willen allemaal een betere toekomst’

Ingewikkelde discussie

Een open discussie klinkt mooi, maar spreken activisten en realisten wel dezelfde taal? “Dat is het kernpunt. Dit soort wrijvingen zie je overal in de samenleving. Wat ik echt zou willen is die wrijvingen gladstrijken en om niet de activisten tegenover de anderen te zetten. Want we zijn hier allemaal om te proberen een betere toekomst te krijgen, dat zegt iedereen met wie ik praat. Toch is een gemeenschappelijke basis vinden een grote uitdaging en iedereen is het erover eens dat het een complexe discussie is. Ik probeer de activisten aan het woord te laten, maar dat geldt ook voor andere partijen. Het zal niet mooi zijn, het zal pijnlijk zijn, maar uiteindelijk zitten we aan dezelfde kant van de tafel.”

Iannuzzi wil graag het juiste doen. “Wij hebben als universiteit de verplichting om van de wereld een betere plek te maken. Dat staat ook in ons strategisch plan. Ik denk altijd graag aan algemeen nut, dus met welk gedrag kunnen we maximale impact genereren. We moeten een goede manier vinden waarop we de positieve impact die we hebben op de samenleving voor de lange termijn maximaliseren.”

Moet de VU samenwerken met de fossiele industrie of niet? Stuur je feedback – niet meer dan één A4 – naar d.iannuzzi@vu.nl. De deadline is 12 februari.