Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
25 juni 2024

Campus
& Cultuur

Nieuwe adviezen en Q&A voor studenten, docenten en alle andere VU-medewerkers

Gaat je afspraak met de studentenpsycholoog door? Kun je jouw onderwijs niet online geven? De VU heeft al veel vragen verzameld en beantwoord, en een nieuwe Q&A gemaakt. Zie hier de afspraken en adviezen.

Aanvulling 15-03-20: LET OP: deze informatie wordt alweer aangepast n.a.v. de nieuwe situatie sinds 15 maart, en is dus verouderd. Kijk voor actuele info op www.vu.nl/coronavirus

ALGEMEEN | STUDENTEN | MEDEWERKERS

Algemeen

Wat is de lijn die de VU volgt nu er ook besmettingen in Nederland zijn?
De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via vu.nl/corona én via Ad Valvas als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn.

Wat doet de VU om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Wij communiceren de hygiëne-tips van het RIVM met onze medewerkers, studenten en bezoekers via vu.nl/coronavirus en de lichtkranten in onze gebouwen. We zorgen dat zeep en papierentissues in de toiletten altijd goed zijn aangevuld. In alle toiletten staan er instructies voor het wassen van handen. De schoonmakers zijn extra alert op het schoonmaken van deurklinken, trapleuningen en liftknoppen.

Gaan alle evenementen, bijeenkomsten en voorlichtingsdagen door?
Nee, alle evenementen, bijeenkomsten en voorlichtingsdagen zijn tot 31 maart gestopt.

Zijn de studievoorzieningen op de universiteit beschikbaar?
De universiteit is open en studieplekken zijn beschikbaar, maar het advies is om thuis te studeren als dat mogelijk is. Bij gebruik van de studieplekken wordt verzocht niet vlak bij elkaar te zitten, neem voldoende afstand. Blijf thuis als je klachten hebt en volg hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Kan ik nog bij de collecties en dienstverlening van de UB?
Je kunt boeken opvragen via de catalogus en deze ophalen bij de UB zoals je gewend bent. Kijk wel even naar onze gewijzigde openingstijden op www.ubvu.vu.nl.
Alle digitale boeken en artikelen zijn online raadpleegbaar en overal toegankelijk. Voor hulp zie de website van de bibliotheek.

Online diensten UB
Alle online diensten zijn onverminderd toegankelijk. Onze medewerkers zijn online en zullen je zo snel mogelijk verder helpen.

Mail voor algemene vragen naar vraag.ub@vu.nl
Vragen over Pure kun je sturen naar UBVU PURE Support via pure.support.ubvu@vu.nl
Mail voor hulp bij Open Access publiceren naar openaccess.ub@vu.nl
Voor hulp bij Research Data Management een bericht naar rdm@vu.nl

Studenten

Gaat het onderwijs op de VU door?
Vanaf vrijdag 13 maart tot en met ten minste 31 maart vindt er geen onderwijs plaats op de VU. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk online aangeboden. Houd de canvaspagina van de vakken die je volgt in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs op afstand wordt voortgezet. Voor vakken die niet online worden aangeboden, zoeken we naar een andere oplossing. Voor actuele informatie over je vak, kijk op Canvas.

Gaan de tentamens op de VU door?
Tot en met tenminste 31 maart worden er geen tentamens op de locaties VU, RAI, Emergo of Sportcentrum gegeven. (Her)tentamens die gepland staan in de week van 16 tot 20 maart gaan daarom niet door. Voor hertentamens wordt binnen dit academisch jaar nog een andere gelegenheid gepland. Voor de tentamens in de week van 23 tot 27 maart of daarna, wordt op dit moment naar alternatieve manieren gekeken om de tentamens af te nemen. Hier hebben we even tijd voor nodig, waarvoor we je begrip vragen. Opleidingen zullen vanaf dinsdag 17 maart via Canvas duidelijkheid verschaffen.

Ik loop stage, wat betekenen de maatregelen voor mij?
Als je stageloopt binnen de VU, dan komen je stageactiviteiten te vervallen t/m 31 maart. In zeer uitzonderlijke gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Overleg dit met je stagebegeleider. Als je stageloopt buiten de VU, overleg dan met je stageplek en je stagebegeleider wat de mogelijkheden zijn om je stage voort te zetten.
Waar mogelijk, kan er sprake zijn van verlenging van de stage. Overleg dit met je stagebegeleider. Heb je vragen? Neem dan contact op met je stagecoördinator.

Ik loop stage in het buitenland, wat betekenen de maatregelen voor mij?
[aangepast op 14 maart]
Als je in een oranje of rood gebied zit moet je terugkomen naar Nederland.
Als je in een groen of geel gebied zit raden wij aan na te gaan of terugreizen naar Nederland verstandig en mogelijk is. We hebben gemerkt dat de situatie snel kan veranderen. Overleg dit met je stagecoördinator.
Moet je nog beginnen met je stage in het buitenland, dan zul je dit helaas moeten afzeggen.
Heb je vragen? Neem contact op met het International Office via nternational@vu.nl of +31 (0)20 59 85745. Bij twijfel zijn zij ook beschikbaar voor advies.

Wat betekent dit voor diploma-uitreikingen?
Vanaf vrijdag 13 maart tot en met ten minste dinsdag 31 maart zijn er geen diploma-uitreikingen. Je wordt zo snel mogelijk geïnformeerd door het studiesecretariaat van je faculteit.

Ik heb een afspraak met een studieadviseur, studentdecaan of studentpsycholoog. Gaat de afspraak door?
Alle activiteiten rondom studiebegeleiding en advies worden zoveel mogelijk voortgezet. Geplande gesprekken gaan zoveel mogelijk door en worden waar mogelijk telefonisch gevoerd. Ook de geplande inloopspreekuren gaan door en worden waar mogelijk telefonisch gehouden. Neem hiervoor contact op met je studentbegeleider. Mochten gesprekken telefonisch niet mogelijk zijn, dan vinden de gesprekken op de campus plaats.

Ik ben exchange student. Kan ik mijn vakken afronden en de ECTS meenemen naar de universiteit in mijn thuisland?
Het onderwijs zal in de komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Voor nadere informatie raden we je aan om Canvas en je VUmail goed in de gaten te houden. Voor vakken die niet online gegeven kunnen worden, wordt naar andere oplossingen gezocht. Voor tentamens wordt onderzocht of deze op een alternatieve manier afgenomen kunnen worden. Aan het eind van het semester ontvang je een cijferlijst met daarop alle afgeronde vakken en behaalde ECTS.

Ik heb de komende twee weken tentamen, wat gaat er gebeuren?
Tentamens die gepland staan in de week van 16 t/m 20 maart gaan niet door. Voor de tentamens in de week van 23 t/m 27 maart of daarna, wordt er momenteel gekeken naar alternatieve manieren om de tentamens af te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een essay. Hierover zullen opleidingen vanaf dinsdag 17 maart via Canvas duidelijkheid verschaffen.

Ik mis een (her)tentamen, wat moet ik doen?
Voor tentamens wordt onderzocht of deze op een alternatieve manier aangeboden kunnen worden of op een ander moment plaats zullen vinden. Op dinsdag 17 maart volgt hier meer duidelijkheid over. Houd Canvas in de gaten. Dit neemt niet weg dat de huidige situatie op termijn tot studievertraging kan leiden. Bij urgente vragen over studievertraging kun je contact opnemen met je studieadviseur. Advies is om verder de berichtgeving op dinsdag 17 maart af te wachten.

Ik ben een internationale student en moet / wil terugkeren naar mijn thuisland, welke praktische zaken moet ik regelen?
Informeer het International Office als je teruggaat naar je thuisland (international@vu.nl). Zij kunnen je informeren over eventuele vragen ten aanzien van huisvesting en verblijfsvergunningen.

Ik reis binnenkort voor de VU naar het buitenland. Zijn er beperkingen door het coronavirus, moet ik mijn reis annuleren?
Reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland voor de periode tot ten minste eind maart worden door de VU als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd.

Geldt dit ook voor privéreizen?
We ontraden zowel studenten als medewerkers om ook voor privéaangelegenheden te reizen. Volg de adviezen van de Rijksoverheid.  
Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC. 

Ik bevind mij momenteel in het buitenland, wat moet ik doen?
Als je in een oranje of rood gebied zit moet je terugkomen naar Nederland. Neem contact op met het International Office (international@vu.nl | +31 (0)20 59 85745). Zij kunnen je assisteren en ondersteunen in je terugreis naar Nederland. Bij twijfel zijn zij ook beschikbaar voor advies.
Als je in een groen of geel gebied zit raden wij aan na te gaan of terugreizen naar Nederland verstandig is. We hebben gemerkt dat situatie in een land snel kan veranderen.
Eventueel is ook de Nederlandse ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Mijn vraag staat hier niet tussen, wat moet ik doen?
Ga met je vraag naar de studentenbalie of het international office.

Medewerkers

Ik heb last (luchtweg)klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, moet ik naar de VU komen?
Nee, blijf dan thuis. Kom zelfs niet naar de VU als je dringende afspraken of andere verplichtingen hebt. Probeer contact met andere mensen zoveel mogelijk te vermijden.
> Als je thuis kunt werken, doe dit altijd in overleg met je leidinggevende.
> Als je ziek bent en niet kunt (thuis)werken, meld je dan ziek.

Ik val binnen de risicogroep (o.a. ouderen, chronisch zieken), moet ik naar de VU komen?
Nee, probeer zoveel mogelijk thuis te werken. Als je werk het niet toelaat om thuis te werken, overleg dan met je leidinggevende.
> Bekijk of het mogelijk is om met eigen vervoer i.p.v. openbaar vervoer naar de VU te komen. Bespreek dit met je leidinggevende.
> Vermijd overleggen en groepsbijeenkomsten, zeker met grotere aantallen personen.
> Probeer zo nodig werktijden te spreiden zodat je drukte vermijdt.
> Houd afstand van anderen. Zoek een werkplek waar je afgezonderd kunt zitten. Pas zo nodig je werkzaamheden aan (in overleg met je leidinggevende) om contact met anderen te minimaliseren.

Ik heb een binnenlandse dienstreis, wat moet ik doen?
Binnenlandse dienstreizen: In lijn met de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, raadt de VU aan om alleen binnenlandse dienstreizen te maken indien dat strikt noodzakelijk is. Het advies is om alternatieven te zoeken, zoals online vergaderen. Het bezoeken van grote bijeenkomsten (>100 personen) is hoe dan ook niet toegestaan. 

Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC.

Ik reis binnenkort voor de VU naar het buitenland. Zijn er beperkingen door het coronavirus, moet ik mijn reis annuleren?
Dienstreizen naar het buitenland voor de periode tot eind maart worden door de VU als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd.

Ik bevind mij momenteel in het buitenland, wat moet ik doen?
Het valt niet uit te sluiten dat vluchten zullen worden geannuleerd of beperkende maatregelen zullen worden getroffen mocht de situatie ter plaatse verslechteren. Overweeg of je aanwezigheid ter plaatse noodzakelijk is. Om te voorkomen dat je mogelijk hinder gaat ondervinden is het advies om terug te reizen nu het nog goed mogelijk is.
Als je in een rood gebied zit moet je terugkomen naar Nederland. Neem contact op met je leidinggevende om te bespreken wanneer je terugreist.

Eventueel is ook de Nederlandse ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Geldt dit ook voor privéreizen?
We ontraden zowel studenten en medewerkers om ook voor privéaangelegenheden af te reizen. Volg de adviezen van de Rijksoverheid.

Ik ben een toekomstige internationale medewerker/gast, maar ik moet mijn reis naar Nederland uitstellen in verband met Corona. Wat moet ik doen?
Neem contact op met je leidinggevende of contactpersoon aan de VU en bespreek de mogelijkheden voor een latere start. En neem contact op met het International Office.

Gaat het onderzoek door?
Werken op de VU-campus ten behoeve van onderzoek kan doorgaan als er sprake is van een wezenlijk afbreukrisico voor het betreffende onderzoek, bijvoorbeeld ernstige vertraging, financiële schade, negatief effect op veiligheid of verlies van materiaal of apparatuur. Tot nader order vindt géén mensgebonden onderzoek plaats op de VU.

Wat wordt er van mij als docent verwacht?
De VU geeft gehoor aan de oproep om tot en met 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven. We hechten veel waarde aan de continuïteit van het onderwijs en daarom verwachten we dat docenten zich maximaal inspannen om het onderwijs online aan te bieden. We beseffen dat dit niet altijd mogelijk is. Stap alleen over als de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewaarborgd.

Hoe kan ik mijn onderwijs online aanbieden en waar kan ik terecht met vragen?
Om de overstap naar onderwijs op afstand te faciliteren is er een Canvas-pagina ingericht met compacte informatie over de mogelijkheden van online onderwijs. Op deze pagina staan o.a. praktische tips over het opzetten van een webconference of het maken van een kennisclip. Deze canvaspagina is via deze link voor alle canvasgebruikers toegankelijk. Als aanvullende ondersteuning zijn de facultaire contactpersonen beschikbaar voor het beantwoorden van jullie vragen. Hierover ontvang je binnenkort een e-mail met contactgegevens van de faculteit.
> Informeer studenten over je online onderwijs via Canvas.

Voor alle overige vragen is er op de canvaspagina een Canvas discussion board (=forum) ingericht. Gerdien Jansen, Silvester Draaijer, functioneel beheer Canvas en de collega’s van het AVC spannen zich in om alle vragen die daar gesteld worden zo goed mogelijk te beantwoorden. Om deel te kunnen nemen aan het discussion board moeten je overigens wel enrollen op Canvas. Instructies hierover staan op de Canvas pagina zelf.

Wat als ik het onderwijs niet online kan aanbieden?

Bekijk als docent of er alternatieven zijn en overleg met je opleidingsdirecteur. Is dit niet mogelijk, overleg dan met je opleidingsdirecteur voor alternatieven. Gaat het om verplicht onderwijs dat niet online aangeboden kan worden? Dan word je verzocht te beoordelen of de verplichte onderdelen strikt noodzakelijk zijn, ingehaald kunnen worden of dat in dit specifieke geval ook zonder de verplichte onderdelen het leerdoel kan worden bereikt. Houd studenten op de hoogte via je Canvas-pagina.

Ik ga promoveren, gaat mijn promotie door? 
Ja, alle promoties gaan tot nader order door, mogelijk in een alternatieve vorm. Bij wijzigingen ontvang je een bericht van de pedel. Er kunnen maximaal 100 (en bij Geneeskunde-promoties 30) gasten aanwezig zijn.

Ik ga thuiswerken, hoe doe ik dit?
Als je gaat thuiswerken, doe dit altijd in overleg met je leidinggevenden. Voor tips voor thuiswerken kun terecht op VUnet. Op deze pagina staan de handleidingen voor de systemen die je kunt gebruiken tijdens het thuiswerken.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.