Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

Medezeggenschap verbeterd, maar we zijn er nog niet

Studenten en medewerkers in de medezeggenschap zijn iets tevredener dan in voorgaande jaren. De voorzieningen en de verhouding met het bestuur zijn verbeterd, maar ze hebben wel behoefte aan meer tijd en extra scholing.

Voor de derde keer liet het Interstedelijk Student Overleg (ISO) onderzoek doen naar de staat van de medezeggenschap in het hoger onderwijs aan de hand van vier case studies en een vragenlijst die is ingevuld door zevenhonderd raadsleden. De medezeggenschapsmonitor 2018 is eerder deze week overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Werk aan de winkel

Volgens ISO-voorzitter Rhea van der Dong laat de huidige editie zowel de sterke punten als de aandachtspunten zien. “Het onderzoek geeft een positief beeld, maar er is nog werk aan de winkel, zowel op landelijk niveau als binnen de hogescholen en universiteiten.”

De wettelijke positie van de medezeggenschap is de afgelopen jaren versterkt en de raden hebben nieuwe taken en rechten gekregen. Studenten en medewerkers zijn daardoor meer tijd kwijt aan hun werk voor de medezeggenschap, blijkt uit het onderzoek, maar ze krijgen ook beter scholing en ondersteuning.

Invloed

Ten opzichte van voorgaande jaren vinden de medezeggenschappers dat ze meer invloed hebben op de gang van zaken en dat ze beter samenwerken met het bestuur. Ze zijn wel kritischer over het eigen functioneren en vinden dat ze nog altijd te weinig contact hebben met hun achterban.

Verder blijken de ervaringen van de raadsleden nogal van elkaar te verschillen. Zo besteden studenten meer tijd aan hun werk in de medezeggenschap dan personeelsleden. Ook is er een verschil tussen wo en hbo: medezeggenschappers aan de universiteiten besteden meer tijd aan hun taken dan hbo’ers, zijn tevredener over de faciliteiten en vinden vaker dat ze op tijd worden geïnformeerd.

Raadsleden van faculteiten ten slotte zijn minder te spreken over het budget en de ambtelijke ondersteuning dan hun collega’s in de centrale raad.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.