Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 juli 2024

Campus
& Cultuur

‘Medewerkers zijn nauwelijks geïnteresseerd in VUture’

De stroomlijning van de VU-organisatie, ofwel VUture, boeit niemand wat, denkt de ondernemingsraad. ‘Het is een soort horoscoop waaruit je kunt halen wat je wilt.’

Het project VUture, dat de organisatie van de VU moet stroomlijnen, verwarmt weinig harten op de werkvloer. Dat is althans de stellige indruk van veel leden van de ondernemingsraad, die er gisteren tijdens een vergadering verbaal gehakt van maakten.

“Het is vaag en ik krijg er geen beeld bij”, zegt een van de raadsleden. Hij stelde vast dat waar hij werkt, niemand zich met VUture bezighoudt. “Ik vind het klinisch en zie de VU er niet in”, vult iemand anders aan. “Ik ken niemand die hiermee bezig is”, aldus een OR-lid. “Mensen denken: Het zal wel.”

9 uitdagingen, 4 scopes, 20 oplossingen

Dit terwijl het college van bestuur heel wat moeite heeft gedaan om VU-medewerkers te betrekken met on- en offline sessies waarin iedereen mocht zeggen wat er volgens haar, hem of hen aan de VU moest veranderen, of juist behouden moest blijven.

Dat resulteerde na maanden praten in een plan waarin negen uitdagingen worden uitgesplitst in vier ‘scopes’, waar twintig oplossingen aan worden verbonden die in vier categorieën zijn verdeeld.

Onsamenhangend en verwarrend

Over de ontoegankelijke organisatieadviseurstaal waarin het plan is geschreven, is niemand te spreken. “Geen touw aan vast te knopen”, oordeelde een OR-lid. “Het lijkt wel alsof dit plan door ChatGPT is gemaakt”, sneerde iemand. “Het is een soort horoscoop waarin je kunt lezen wat je wilt”, klonk het.

Iemand wees erop dat de onderverdeling van de uitdagingen en oplossingen in categorieën en kaders en schema’s de indruk van overzichtelijkheid wekten, terwijl het tegenovergestelde waar is: het geheel is volgens hem onsamenhangend en verwarrend.

Belangrijkere zaken

Werknemers is het ook niet duidelijk wat het VUture-plan precies voor hen betekent. “Niemand is tegen een verbetering van de organisatie, maar wat dat hier precies inhoudt, blijft abstract”, merkte iemand op. “Mensen lezen dat de bedrijfsvoeringen beter op elkaar moeten worden afgestemd en denken: oké.”

Bovendien zijn er, behalve VUture, nog een aantal andere zaken gaande die mensen meer bezighoudt. “Het is allemaal van elkaar losgeknipt”, zei iemand, “maar er komen ook bezuinigingen aan, er wordt gekeken naar een samenvoeging van drie faculteiten (Religie & Theologie, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen, red.) en de problemen met het ICT-project MARS zijn ook nog steeds niet opgelost.”

Van bovenaf opgelegd

Die bezuinigingen (25 miljoen euro) houden de gemoederen op de werkvloer veel meer bezig, meldden verschillende OR-leden. “Daar wordt met argusogen naar gekeken, door collega’s met tijdelijke contracten, die bang zijn straks geen baan meer te hebben. Maar ook door de rest, omdat de werkdruk toe zal nemen met minder personeel.”

“Het college van bestuur moet VUture concreter maken”, concludeerde OR-voorzitter Marius Rietdijk uit dit alles. “En de werknemers iets geven waar ze enthousiast van worden, zoals bijvoorbeeld verlaging van de werkdruk.”

De enigen die volgens de OR wél enthousiast over VUture zijn, zijn de directeuren en managers. “Die nodigen ons uit op lunches en bijeenkomsten om over VUture te praten.” Daardoor ontstaat het gevoel, zei iemand, “dat VUture toch weer een project is dat de werkvloer van bovenaf wordt opgelegd.”

“Ik ben bang dat dit net zo’n debacle wordt als Mars”, was de sombere slotsom van een van de aanwezigen.

CORRECTIE 6 november 2023: in de passage over eventuele samenvoeging van drie faculteiten ontbrak de faculteit Sociale Wetenschappen, Die is nu toegevoegd.