Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

Hoe de VU haar ruimtegebrek denkt op te lossen

De VU zit te krap in haar jasje. Zeker sinds er dit collegejaar veel meer studenten zijn, en de verwachting is dat het studentenaantal komend jaar nog weer verder groeit. De werkgroep time slots, onder leiding van hoogleraar onderwijswetenschap Martijn Meeter, bedacht twee oplossingen.

Hoe zit het met het ruimtegebrek op de VU?
“Dat was er al voordat corona toesloeg. Dat merkten de roosteraars als eerste, want die kregen het rooster steeds minder makkelijk rond. En docenten begonnen het ook te merken, want die kregen verzoeken of ze op een andere tijd college wilden geven. Het aantal studenten is inmiddels weer verder gegroeid en dat betekent dat wanneer alles weer fysiek moet worden geroosterd, we een groot probleem krijgen.”

Wat betekent dat voor het onderwijs?
“Veel docenten willen het hoorcollege eerst geven en daarna de werkgroep. Voor de lockdown zaten op maandag en dinsdag de grote hoorcollegezalen allemaal vol en op vrijdag stonden ze leeg. En werkgroepzaaltjes zaten vol op woensdag, donderdag en vrijdagochtend. En op vrijdagmiddag wil helemaal niemand college, docenten niet en studenten niet, dus dan bleef het redelijk leeg.”

De vrijdagmiddag zal dan nu wel moeten?
“We moeten keuzes gaan maken. Je kunt zeggen: we moeten de hele week gebruiken. Dus die vrijdagmiddag en ook het avondslot van vijf tot zeven, want dan gebruiken we maar iets van tien procent van alle zalen. Maar ook het tweede middagslot, van drie tot vijf uur, is al minder geliefd bij docenten en studenten. Je kunt ook zeggen: het moet in het weekend, of: het moet online. Maar iets moet er veranderen.”

‘Op vrijdagmiddag wil helemaal niemand college’

Docenten moeten dus vrijheid inleveren?
“Om iets te doen aan de capaciteitsproblemen zijn er oplossingen die de docentvrijheid inperken. Er zijn universiteiten die daar redelijk rigoureus in zijn geweest. Die houden geen rekening meer met voorkeuren van docenten bij het roosteren.”

Gaat de VU dat ook doen?
 “We hebben het gehad over alle mogelijke manieren om dit op te lossen. Bijvoorbeeld ook op zaterdag college geven. Dan blijkt al snel dat de kans groot is dat veel docenten en studenten dat zullen weigeren en dat je dan waarschijnlijk maar heel weinig capaciteit creëert. Dus dat hebben we afgeschoten.”

Wat zijn de kansrijkere opties?
“We kijken nader naar twee modellen. Eén met time slots, waarin je de week opdeelt in stukjes die bij elkaar horen. Als jij bijvoorbeeld op maandagochtend een hoorcollege wilt geven, ligt al vast dat je werkgroep op woensdagmiddag zal zijn. En we kijken naar vijf blokken op een werkdag, bijvoorbeeld door de gezamenlijke lunchpauze af te schaffen, eerder te beginnen op de dag, wat langer door te gaan, de colleges wat korter te maken.” Als je aan al die knoppen draait, kom je uit op vijf in plaats van vier blokken op een dag.”  

“Dat verhoogt de capaciteit met wel dertig procent, als mensen de preferenties blijven houden die ze nu hebben voor wanneer ze college willen geven en hebben. Voor het timeslotmodel is dat wat moeilijker te berekenen. Daar is de winst vooral dat je de hele week gebruikt. En de hoorcollegezalen niet leeg staan op donderdag en vrijdag.”

‘Blended learning leidt tot grote kwaliteitsverbeteringen op het moment dat het bovenop fysieke bijeenkomsten komt’

Straks blijft een deel van het onderwijs online. Is er dan nog wel een probleem?
“Als er veel bijeenkomsten in hun geheel online gaan, is het capaciteitsprobleem natuurlijk opgelost. Maar wij willen dat de beslissing over blended learning, waarbij een deel van het onderwijs online is en een deel van het onderwijs fysiek op de campus gebeurt, genomen wordt op basis van wat goed is voor de studenten en niet op basis van wat goed is voor onze zaalcapaciteit. Dan kun je het dus niet alvast intekenen als capaciteitswinst.”  

Dus de zaalcapaciteit staat los van online onderwijs.
“Blended learning leidt tot grote kwaliteitsverbeteringen op het moment dat het bovenop fysieke bijeenkomsten komt. Dus wanneer je blended learning gebruikt om méér onderwijs aan te bieden. Maar als er naast een hoorcollege of werkgroep ook nog een online Q&A-uurtje is, daar win je geen zaal mee. Dat gebeurt alleen als je fysieke bijeenkomsten afschaft. We willen niet dat dat verplicht wordt en dan kun je er ook niet zeker van zijn dat er straks minder zalen nodig zijn.”

Wanneer valt de beslissing welk model het wordt?
“Voor het einde van het collegejaar. Doordat de inspraak er nog overheen gaat, zou het heel goed kunnen dat het dan wordt ingevoerd voor collegejaar 2022-23.”

Dus na de zomer zullen we nog wat moeten aanmodderen.
“Voor het aankomende eerste semester is een rooster gemaakt dat nog een klein beetje de coronamaatregelen in zich draagt. Er is voor gekozen om de colleges wat korter te maken, zodat de ene helft van de studenten net een kwartiertje later binnenkomt dan de andere helft.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.