Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 juli 2024

Campus
& Cultuur

Help, een student/docent die totaal niet op mij lijkt in de collegezaal!

De universiteit wordt steeds diverser. Hoe vinden studenten en medewerkers eigenlijk dat dit gaat? Om dat te weten te komen, zet Ad Valvas samen met 18 andere media van universiteiten en hogescholen een enquête uit.

Gebedsruimtes en genderneutrale wc’s, vrouwen en Arabieren in de filosofische canon, regenboogvlaggen, meatless Mondays en vegaweken in het restaurant en hoogleraren die door hun studenten de les wordt gelezen in hun eigen collegezaal. Het is diversiteit en inclusie wat de klok slaat op de universiteiten en hogescholen en het is nog lang niet goed: nog steeds blijken er groepen te worden vergeten bij de realisatie van een nieuw gebouw of de introductie van een nieuw systeem. Dan kun je er niet in met een rolstoel, zijn visueel beperkte studenten over het hoofd gezien, of melden de neurodiverse mensen zich met hun specifieke wensen.

Hoe divers wil je het hebben?
Landelijk onderzoek naar diversiteitsbeleid en -opvattingen in het hoger onderwijs. Sluitingsdatum: 30 oktober. Vul de enquête in, studenten hier en medewerkers hier.

Het is duidelijk dat de campus niet langer het exclusieve domein is van de oude witte, heteroseksuele man.

Maar wat denken de studenten en medewerkers van de universiteiten en hogescholen er zelf van? We weten dat er óók docenten zijn die hun tranen soms moeten wegslikken omdat ze door hun studenten worden afgeserveerd als boomer. En dat sommige studenten zich ergeren aan de regenboogvlag of zich onveilig voelen door activisten voor de Palestijnse zaak.

Om al die verschillende perspectieven en zienswijzen op diversiteit in kaart te brengen, hebben 19 universiteits- en hogeschoolmedia, waaronder Ad Valvas, de handen ineengeslagen om een enquête te maken. We hopen dat u die voor ons wilt invullen, meer dan tien minuten zal het u niet kosten.

De uitkomst van de gezamenlijke enquêtes zal ons niet alleen meer inzicht geven in de stemming in het hoger onderwijs in zijn algemeen, we zullen ook de verschillende universiteiten en hogescholen kunnen vergelijken. Daarnaast hebben we van al die instellingen het diversiteitsbeleid onderzocht, en met hun diversity officers besproken wat hun plannen zijn en welke afwegingen ze daarbij maken.

We hopen te weten te komen wat er volgens u goed gaat, en wat er beter kan. Wat er misschien wordt vergeten, en wat ook mogelijkheden zijn. Of u zich toch nog buitengesloten voelt of juist vindt dat de campus een fijnere plek is geworden. Of het gevoerde beleid een beetje strookt met de wensen en beleving van de VU-populatie.

Het project, een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media, is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende media en is opgesteld door onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Wilt u meedoen aan de enquête? Klik dan hier als u student bent en hier als u medewerker bent. Het onderzoek staat open tot 24 oktober. De resultaten zijn terug te vinden in een serie artikelen later dit jaar.