Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 juli 2024

Campus
& Cultuur

‘Geef docenten met long covid derde ziektejaar’

Onderwijspersoneel met long covid moet je niet na twee jaar ontslaan, vindt de Algemene Onderwijsbond. “Gun ze een extra jaar om te re-integreren.” De AOb kreeg al bijna 700 meldingen van medewerkers die kampen met de slepende ziekte.  

Het “loopt storm” bij het meldpunt long covid dat de AOb nog geen week geleden samen met FNV Onderwijs & Onderzoek opende. Van de 700 meldingen kwamen er zo’n dertig van medewerkers uit het hoger onderwijs, een sector waar de twee vakbonden relatief weinig leden hebben.   

Meer dan de helft van alle melders (64 procent) denkt op werk te zijn besmet. Een kwart weet dat niet zeker. Klachten die bij long covid horen, zijn onder meer chronische vermoeidheid, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, hoofdpijn, oorsuizen en depressies.   

Hoewel er in de eerste coronagolf in het hoger onderwijs vooral online les werd gegeven, is het volgens AOb-bestuurder Douwe van der Zweep aannemelijk dat werknemers het virus later wel hebben opgelopen tijdens bijvoorbeeld praktijklessen. “Ontslag kan grote financiële gevolgen hebben. We vragen meer tijd en respect voor de collega’s die dit overkomt”, zegt Van der Zweep. “Het liefst zien we ze terug in hun oude baan.” 

Salaris inleveren 

Na een jaar thuiszitten, leveren de zieken 30 procent van hun salaris in. Tegelijkertijd stijgen hun kosten juist “want ziek zijn is duur”, schrijft de AOb. De mensen die aan het begin van de eerste coronagolf besmet raakten en daardoor niet meer kunnen werken, zijn nu bijna twee jaar ziek. Dat betekent dat ze straks hun baan kwijtraken en mogelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, met alle financiële gevolgen van dien.   

De AOb vindt dat er voor deze mensen een derde ziektejaar moet komen, zodat ze langer de tijd hebben om te herstellen en te re-integreren. “We weten niet hoe het ziekteverloop zal zijn, omdat we nog niet alles over long covid weten. Daarom vinden we dat het ontslag voor deze groep te vroeg komt. We hopen en vermoeden dat herstel mogelijk is”, licht Van der Zweep toe. In de onderhandelingen over de nieuwe hbo-cao wordt het derde ziektejaar ook besproken. “Maar ik wil daar niet op wachten, los van de cao vragen we nu al aan alle werkgevers: schort die ontslagdatum op.” 

In de zorg speelt eenzelfde discussie. De FNV wil dat er een Longcovidfonds komt voor zorgprofessionals die tijdens hun werk besmet raakten met het virus en daardoor ziek thuis kwamen te zitten. Die vakbond kreeg meer dan 4.100 meldingen binnen.