Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Als je iets spannend vindt, moet je het juist doen’

Vorig jaar stond Joep van Dijk als voorzitter van de SRVU Studentenbond op de barricaden tegen het leenstelsel. Dit jaar moet hij zijn activisme in constructieve gesprekken vertalen, want hij is de nieuwe voorzitter van de universitaire studentenraad.

Het einde van de vakantie betekent voor jou het begin van een spannend jaar. Heb je je de afgelopen weken kunnen voorbereiden?
“De nieuwe raad is voor de vakantie al een paar keer samengekomen, zowel om elkaar te leren kennen als om te vergaderen. Wat zijn de verwachtingen, hoe gaan we de taken verdelen? Ook hebben we onze doelen in grote lijnen geformuleerd. Maar ik heb ook nog vier weken gereisd door Duitsland, Tsjechië, Polen en landen in voormalig Joegoslavië.”

Universitaire studentenraad De usr houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De raad overlegt geregeld met het college van bestuur en heeft belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden. De usr houdt openbare vergaderingen waar studenten hun mening kunnen geven.
Meer info op vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/universitaire-studentenraad.

Die doelen, kun je daar al iets meer over vertellen?
“Ik kan er nog niet tot in de details op ingaan, maar we willen in elk geval dat de studentenraad weer zichtbaar wordt op de campus. Veel studenten weten niet precies wat wij doen en de opkomst bij de verkiezingen was lager dan voorgaande jaren. En dat terwijl de usr zo’n mooi en invloedrijk orgaan is: wij zijn de medezeggenschap van de studenten, hun vertegenwoordiging. Het is belangrijk dat mensen dat weten.”

Die verkiezingen zorgden dat jij de voorzittersrol kreeg. Waarom denk je geschikt te zijn voor die rol?
“Naast de ervaring die ik heb opgedaan, onder meer als voorzitter van de SRVU Studentenbond, denk ik dat ik goed ben in het zien van ieders persoonlijke krachten. In de usr zitten mensen vanuit passie. Hoe zorg je dat die blijft, dat het vuur gedurende het hele jaar niet dooft? Ik vind het belangrijk om te weten waarvoor de raadsleden warmlopen en hoe het met ze gaat. Alleen zo kunnen we gemotiveerd blijven. Die positie past bij mij; het is een geweldig gevoel om als team iets te bereiken.”

Wat zijn je persoonlijke speerpunten in deze rol?
“Heb je even? Vorig collegejaar ben ik vanuit de SRVU ook veel bezig geweest met huisvesting. Er is een crisis, vooral onder internationale studenten. Dat probleem wil ik aanpakken. Ook wil ik aandacht vestigen op seksueel geweld op en rond de campus. We moeten een veilige sfeer creëren en zorgen voor een adequate aanpak als het toch misgaat. Daarnaast staat inclusiviteit op mijn agenda: hoe kunnen we al die prachtige culturen op de universiteit vieren, in plaats van als gegeven accepteren? En we moeten echt iets doen aan het capaciteitsprobleem. De VU groeit ontzettend hard, dus we moeten nú zorgen dat het probleem niet nog groter wordt dan het al is.”

Ambitieus, dat zeker. Wat wil je in elk geval bereikt hebben aan het eind van het collegejaar?
“Ik wil een fijn samenwerkend team hebben, dat succesvol is op de campus. We gaan onszelf laten zien op de grote evenementen van de universiteit, zoals de introductiemarkt en het Déjà VU-festival. Daar kijk ik erg naar uit. En we willen zelf leuke evenementen gaan organiseren. Het is dé manier om de studenten te bereiken en te horen waar hun knelpunten liggen.”

Zijn er ook dingen waar je minder zin in hebt?
“Het klinkt wellicht als een stereotype, maar ik vind dat je juist de dingen moet doen waar je het meest tegenop ziet. De voorzittersrol brengt een hoop verantwoordelijkheid met zich mee en die gedachte vind ik soms eng – maar juist daarom wil ik het doen. Mijn droom is al jaren om uiteindelijk de politiek in te gaan of aan de slag te gaan voor een vakbond. Ik denk dat het komende jaar ook in dat opzicht heel leerzaam zal zijn.”

Wat is nu de eerste stap?
“We zijn voor de zomer al begonnen aan ons beleidsplan. Dat is belangrijk voor onze samenwerkingspartners op de universiteit: het college van bestuur, de facultaire studentenraden en de SRVU. Zij weten dan op welke punten zij met ons in gesprek willen en kunnen gaan. Ook volgen er nog een hoop officiële kennismakingen met alle takken van de VU. Ik heb er zin in.”

‘Wij strijden voor huisvesting, vooral voor de internationals’