Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 juni 2024

Campus
& Cultuur

Akkoord over begroting 2016

De medezeggenschap en het college van bestuur hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de begroting voor volgend jaar. Voor de medezeggenschap was een aangekondigde bezuiniging van 3,8 miljoen euro voor de faculteiten een breekpunt. Maar door een aantal maatregelen van het bestuur is deze algemene korting nu van tafel. 

Het bestuur kon aan de wens van de medezeggenschap voldoen omdat er extra besparingen zullen worden gerealiseerd op inkoop en externe inhuur. Ook is er een aantal incidentele meevallers. Zo is een obligatie van een IJslandse bank die al als oninbaar was afgeschreven, alsnog verkocht voor ruim 2 miljoen euro. En ook valt de bekostiging van het Rijk iets mee ten opzichte van eerdere verwachtingen. Daarnaast vallen de geraamde personeelslasten voor de faculteiten in 2016 negen ton lager uit omdat een eenmalige uitkering in 2016 aan het personeel komt te vervallen. Die uitkering wordt al in december uitbetaald en komt ten laste van de begroting  en het tekort van 2015.

Minder streng voor faculteiten

Het bestuur staat ook toe dat een aantal faculteiten volgend jaar op een tekort uitkomt, mits er een plan is om op langere termijn een sluitende begroting te krijgen. Als alle faculteiten nu al aan de eis van een positief saldo moeten voldoen, zijn drastische maatregelen nodig met negatieve gevolgen voor het onderwijs en onderzoek. Dit is bijvoorbeeld goed nieuws voor de faculteit Sociale Wetenschappen, die anders bijna 2 miljoen moest bezuinigingen en nu maar de helft.

Toch vacaturestops

De medezeggenschap kon na uitvoerig beraad akkoord gaan met deze maatregelen. Op sommige faculteiten zouden nu al vacaturestops zijn ingesteld om de bezuinigingsdoelen te halen. De faculteiten moeten namelijk nog wel samen 4,2 miljoen bezuinigen als gevolg van dalende studentenaantallen.

Het bestuur wilde niet toezeggen dat die vacatures nu worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor die keuzes ligt bij de faculteiten zelf. Wel praat het college met alle faculteitsbesturen over de begrotingen die zij hebben ingediend. 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.