Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

In 2 maanden tijd 32 zaken afgehandeld

Studentenombudsman Pelin Zenginoglu is er niet voor alle problemen, maar ‘als je twijfelt, kom gewoon naar mij.’ 

Je was pas nog student en nu werk je hier als studentenombudsman, hoe kreeg je dat voor elkaar?
“Gewoon gesolliciteerd. Ik had al vijf jaar aan de VU gewerkt, onder meer als student diversity officer. Bijna alle studenten doen werk naast hun studie, en ik vond het belangrijk iets te doen dat maatschappelijk relevant was, een horecabaantje was nooit iets voor mij. Ik ken de VU als organisatie dus goed en wilde hier graag blijven werken. Omdat het een fijne organisatie is, met een open cultuur en korte lijnen.”

Studenten-
ombudsman

De studentenombudsman heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en rapporteert rechtstreeks aan het college van bestuur. Zij onderzoekt, bemiddelt en ondersteunt individuele studenten die in de problemen zijn gekomen, of dreigen te komen, ten gevolge van bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, ongelijke behandeling of moeilijke studieomstandigheden. Daarnaast is de studentenombudsman een belangrijke spil om problemen te voorkomen en adviseert deze het bestuur om structureel een sociaal veilige leeromgeving te ontwikkelen.

Je bent nog heel jong…
“Dat ziet de VU als een voordeel, want ik sta dicht bij de leefwereld van studenten en kan daardoor goed met ze levelen als ze bijvoorbeeld bij me komen met een klacht over de machtsverhoudingen met docenten. Sinds kort heeft de VU aparte ombudsmannen voor medewerkers en studenten, want voor elke doelgroep heb je andere vaardigheden nodig. Voor medewerkers moet je veel weten van het arbeidsrecht, voor studenten moet je weer beter ingevoerd zijn in het onderwijsrecht en de tentamenreglementen.”

Ben je daarvoor speciaal opgeleid?
“Ik ben voorzitter van een opleidingscommissie geweest, daar deed ik veel kennis op. En in Utrecht volgde ik een masterclass ombudswerk. Verder heb je ook vaardigheden nodig die uit jezelf komen, en je moet de studentencultuur goed kennen.”

Je gaf laatst een presentatie voor de universitaire studentenraad, waarbij je uitgebreid uitlegde waar de studentenombudsman níet voor was. Grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld…
“Wel als er sprake is van een patroon, als er twee of meer studenten klachten hebben over dezelfde docent, dan rapporteer ik dat bij het college van bestuur. Maar als er iets is tussen twee personen, verwijs ik door naar de vertrouwenspersoon, en als er iets tussen studenten onderling is, is dat sowieso een zaak voor de vertrouwenspersoon. Ik ga alleen over geschillen tussen studenten en medewerkers.”

Heb je een voorbeeld?
“Als studenten zich onheus bejegend voelen wanneer een docent op het laatste moment een vak annuleert wegens te weinig inschrijvingen bijvoorbeeld, en studenten zich afvragen of dat zomaar kan. Ze durven dan niet altijd meteen die docent aan te spreken, en komen dan naar mij.”

Maar je behartigt niet de belangen van studenten.
“Ik ben belangenbehartiger voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, ik bemiddel tussen studenten en medewerkers en zoek naar raakvlakken bij beide partijen, zodat ze er met elkaar uitkomen. Het is niet de bedoeling dat er één wint en de ander met een slecht gevoel naar huis gaat.”

Hoeveel zaken heb je al gehad?
“Eind vorig jaar, toen ik twee maanden aan de slag was, had ik 32 zaken afgehandeld.”

Dat is best veel. Studenten zijn blijkbaar erg mondig.
“Vind ik nogal meevallen, ik had er meer verwacht. Studenten moeten sinds de invoering van het leenstelsel veel geld betalen om te kunnen studeren, en willen dus waar voor hun geld.”

Zijn studenten weleens teleurgesteld nadat een zaak is afgehandeld?
“Niet na, maar wel tijdens het proces een heel enkele keer, als blijkt dat ik niet hun belangenbehartiger ben, maar een neutrale bemiddelaar.”

En docenten?
“Als je duidelijk maakt dat je onpartijdig bent, stellen ze zich welwillend op. Het hangt helemaal af van de manier waarop je iemand benadert.”

Studenten weten je blijkbaar goed te vinden.
“Ik doe mijn best om zichtbaar te zijn. Ik geef presentaties, begeef me onder de studenten. Velen worden naar mij doorverwezen door studieadviseurs of vertrouwenspersonen. Het is niet altijd duidelijk bij wie een student met welk probleem moet zijn. Ik zeg altijd: als je twijfelt, kom gewoon naar mij. Als het een probleem is waar ik niets mee kan, weet ik in elk geval wie je wél kan helpen.”

‘Ik ben een neutrale bemiddelaar’

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.