Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juli 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Nauwelijks studievertraging door online onderwijs

Het waren zware maanden voor docenten en studenten, en de crisis is nog niet voorbij, maar één ding is in elk geval gelukt: studenten hebben nauwelijks studievertraging opgelopen. Dat blijkt uit de eerste analyses.

De lockdown en de coronacrisis konden weleens een enorme impact op studenten hebben, dacht zo ongeveer iedereen het afgelopen studiejaar. Docenten zetten vastberaden de schouders eronder en in een mum van tijd ging het onderwijs online door.

En met succes, meldt de VU. Die heeft gekeken hoeveel studiepunten de studenten afgelopen studiejaar behaalden. Het patroon is duidelijk: de verschillen met andere jaren zijn klein.

Alle studiepunten

In de masteropleidingen hebben naar verhouding evenveel studenten de volle 60 studiepunten behaald als in voorgaande jaren. In de bachelor zijn er zelfs iets meer studenten die alle punten hebben binnengesleept.

Alleen bij geneeskunde en tandheelkunde is het anders. Daar lopen eerste- en tweedejaars bachelorstudenten gemiddeld één vak van zes studiepunten achter. In de master zijn het gemiddeld twee vakken.

Maar ideaal is anders. Studenten waarderen het online-onderwijs minder dan het gewone onderwijs. Liever zouden ze fysieke lessen hebben. “Mede vanwege een gebrek aan motivatie besteden studenten minder tijd aan hun studie, blijkt uit een onderzoek onder VU-studenten.”  Het is ook de vraag of het onderwijs dezelfde kwaliteit heeft als anders – hoe goed docenten ook hun best doen.

Vergelijkbare resultaten

De vertraging lijkt dus wel mee te vallen. Volgens de VU zien andere algemene universiteiten vergelijkbare resultaten, en ook in het hbo zou het herkend worden. Bij de Hogeschool Rotterdam is studievertraging inderdaad niet bij alle opleidingen vanzelfsprekend.

Ook bij een technische universiteit als de TU Eindhoven lijkt geen sprake van enorme vertragingen. De slaagpercentages bij de vakken zijn vrijwel gelijk, en zelfs licht hoger dan voorgaande jaren, meldt een woordvoerder. De universiteit maakt nog analyses om te kijken hoe het met stages en afstuderen gaat.

Geld terug?

In de politiek gaan stemmen op om alle studenten voor de problemen met corona te compenseren, bijvoorbeeld door een deel van het collegegeld terug te geven. Er gaan ook petities van die strekking rond.

Minister Van Engelshoven hield de boot af: eerst maar eens kijken of studenten inderdaad vertraging oplopen en of ze die niet kunnen inhalen, was haar antwoord. Specifieke groepen studenten kunnen natuurlijk problemen ondervinden met stages of praktijkonderwijs, maar voor het leeuwendeel geldt dat vermoedelijk niet. Als studievertraging het criterium is, zullen maar weinig studenten voor extra steun in aanmerking komen.