Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Minstens 338 internationale studenten hebben geen woonruimte

Van de 1363 internationale VU-studenten die een enquête van International Office invulden, hebben er 338 geen vaste woonplek. Dat is ruim een kwart. Ze logeren tijdelijk bij vrienden of familie, slapen in een hostel of wonen in het buitenland.

“Deze uitkomst is schrijnend, maar niet verrassend”, zegt Joep van Dijk, voorzitter van de universitaire studentenraad, “iedereen had dit al jaren kunnen zien aankomen en geen van de betrokken partijen heeft adequaat gereageerd. De landelijke overheid niet, de gemeente niet en de universiteiten zelf hebben ook te weinig gedaan.”

Kwetsbaar voor oplichters

“Internationale studenten zitten in een heel kwetsbare positie. Ze kunnen niet bij hun ouders blijven wonen. Dat maakt ze een gemakkelijke prooi voor uitbuiters en oplichters. Het gevaar van sociale onveiligheid is groot”, stelt Van Dijk.

Voor de korte termijn ziet hij geen echte oplossing, behalve dat universiteiten nog duidelijker moeten zijn tegen aankomende studenten over het huisvestingsprobleem in Amsterdam en dat het aantal woonruimtes dat de VU ter beschikking mag stellen niet alleen maar voor eerstejaars is, zoals nu. Want uit de cijfers blijkt dat de meeste dakloze studenten ouderejaars zijn die nog steeds geen kamer hebben gevonden. “Maar het blijft een te kleine pleister plakken op een open wond”, zegt Van Dijk, die zelf in Hoofddorp op kamers woont omdat ook hij in Amsterdam nog geen kamer heeft kunnen vinden.

Bouwen bij Kronenburg

Voor de langere termijn ziet Van Dijk de oplossing in het bouwen van studentenwoningen in de wijk Kronenburg, het gebied naast Uilenstede waar nu deels lege kantoorpanden staan. Daar zouden zo’n drie- tot vierenhalfduizend studentenwoningen kunnen komen, maar de Raad van State trok vorig jaar een streep door de plannen omdat er te veel vliegtuiglawaai zou zijn.

Onbegrijpelijk, vindt Van Dijk. “Alle partijen hebben allang aangegeven dat ze die woningen heel graag willen. Het zou in één klap een groot deel van het huisvestingsprobleem voor Amsterdamse studenten oplossen.”

Morgenmiddag organiseert studentenbond SRVU op Uilenstede een protest  voor de ontwikkeling van Kronenburg tot studentenwijk.