Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Mariëtte Hamer onderzoekt grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs 

Het ministerie van OCW heeft regeringscommissaris Mariëtte Hamer om advies gevraagd. Er zou nog onvoldoende kennis zijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten en hogescholen. 

Op dit moment is Hamer gesprekken aan het voeren met verschillende partijen in het hoger onderwijs. In het najaar verschijnt haar advies over het verbeteren van de meldprocedures en de preventie van wangedrag.  

Hamer is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ze sloot eerder het studentenpact. Studentenverenigingen en -organisaties beloofden daarmee afgelopen augustus dat ze meer gingen doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meldingen

Onderzoeksjournalistiek platform Argos berichtte onlangs dat het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten in de laatste vier jaar tijd meer dan verdubbeld is. Die stijging komt waarschijnlijk mede doordat het thema beter bespreekbaar is.

Met enige regelmaat komen er nieuwe kwesties in het nieuws. Vorige week trad Radboud-rector Han van Krieken af nadat dagblad De Gelderlander onthulde dat hij in 2017 ongepaste opmerkingen had gemaakt jegens een vrouwelijke collega. Ook bleek na een onderzoek van tv-programma Pointer dat drie docenten van het Conservatorium van Amsterdam wangedrag hadden vertoond. Twee zijn weggestuurd en een was inmiddels met pensioen.

Op de VU zou in het verleden ook sprake zijn geweest van seksueel wangedrag: een Utrechtse hoogleraar klinische psychologie, die na een jaar alweer is ontslagen, zou zich zich in zijn tijd aan de VU al seksueel hebben misdragen, zo verklaarde een VU-hoogleraar tegenover Ad Valvas