Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
25 mei 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Fysieke colleges houden vereenzamende buitenlandse studenten op de been

Ook internationale studenten hebben het zwaar in de coronacrisis, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic in een nieuw rapport. Velen van hen voelen zich eenzaam, bezorgd of zelfs depressief. Maar af en toe een fysieke les maakt veel goed.

Ondanks de wereldwijde coronacrisis kozen ook dit jaar weer veel buitenlandse studenten voor de Nederlandse collegebanken. Maar hoe vergaat het hen nu, een semester en vele online lessen later?

Achter de laptop

Om die vraag te beantwoorden, zette internationaliseringsorganisatie Nuffic in december en januari een enquête uit onder 357 internationals die het afgelopen semester studeerden aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Slechts zo’n 20 procent deed dat online vanuit het buitenland: de rest is vol goede moed verhuisd naar Nederland.

Toch brachten ook zij het grootste deel van hun tijd achter de laptop door. Voor verreweg de meeste studenten (77 procent) vond minstens driekwart van het onderwijs online plaats.

De crisis doet hun sociale leven geen goed. Ruim twee derde van de respondenten is er (zeer) ontevreden over. Minder dan een kwart heeft regelmatig contact (online of in het echt) met vrienden die ze hebben gemaakt sinds ze in Nederland zijn gaan studeren.

Mentale klachten

En dat alles laat z’n sporen na, vreest Nuffic. Zo voelde een meerderheid van de respondenten zich het afgelopen semester ‘vaak’ of ‘altijd’ bezorgd (62 procent), eenzaam (56 procent) of verveeld (51 procent). Zo’n 42 procent gaf zelfs aan depressief te zijn.

Hoe naar ook, heel verrassend is de uitkomst niet: eerdere studies hebben aangetoond dat ook het mentale welzijn van Nederlandse studenten te lijden heeft onder de crisis. Maar die hebben hier meestal wel een vangnet, schrijft Nuffic. En dat lijkt belangrijk: internationale studenten in Nederland hadden vaker last van mentale klachten dan respondenten die het onderwijs online vanuit hun thuisland volgen.

Positiever

Een lichtpuntje: af en toe een werkgroep of college volgen op de hogeschool of universiteit lijkt te helpen. Studenten die het afgelopen semester wat vaker naar de campus mochten komen, hadden minder last van klachten dan de groep die ten minste driekwart van hun lessen online volgt. Ook zijn ze positiever over hun sociale leven.

Toch lijkt het erop dat ook de internationale studenten nog even geduld moeten hebben. Gisteravond maakte premier Rutte tijdens een coronapersconferentie bekend dat de middelbare scholen en het mbo vanaf 1 maart weer (deels) open gaan. Het hoger onderwijs is pas later aan de beurt, zoals eerder al door studentenorganisaties werd gevreesd.

Buiten Europa

Hoewel studenten uit 59 landen de Nuffic-enquête hebben ingevuld, is de steekproef niet helemaal representatief. Het leeuwendeel van de respondenten (zo’n 86 procent) kwam van buiten de Europese Economische Ruimte, specifiek uit China, India, Vietnam en Indonesië. Internationale studenten in Nederland zijn vooral afkomstig uit Duitsland, Italië en China.