Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Maatschappij 30 maart 2022 reacties 1

Wetenschappers rebelleren tegen slecht klimaatbeleid

Nederlandse wetenschappers sluiten zich voor het eerst aan bij de wereldwijde actieweek van Scientist Rebellion. Ze vragen daarmee aandacht voor de noodtoestand van het klimaat.

“We kunnen niet rustig achter ons bureau blijven zitten terwijl het huis steeds sneller afbrandt”, zegt woordvoerder Leo van Kampenhout, klimaatonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Wetenschappers luiden al jaren de noodklok over de klimaatcrisis, maar overheden luisteren niet goed genoeg, vindt Scientist Rebellion.

De internationale actieweek valt samen met het verschijnen van een nieuw deel van het IPCC-rapport op maandag 4 april, waarin deskundigen verslag uitbrengen over de laatste stand van zaken rond het klimaat. “Wetenschappers hebben fantastisch werk geleverd door de wereld op de hoogte te stellen van de klimaatnoodtoestand”, stelt Van Kampenhout. “Er gebeurt echter nog veel te weinig om het probleem bij de wortel aan te pakken.”

Witte labjassen

De Nederlandse actieweek zal worden afgetrapt met een online paneldiscussie over bijvoorbeeld de vraag: gaan wetenschap en activisme samen? Op 6 april verzamelen wetenschappers zich in Den Haag voor een mars langs onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De actievoerders dragen witte labjassen omdat wetenschappers beter zichtbaar willen zijn in de klimaatbeweging.

Op dezelfde dag organiseren ze in Den Haag een ‘burgerlijk ongehoorzaamheidsprotest’. Het idee daarachter is dat eerdere pogingen van wetenschappers om beleidsmakers te beïnvloeden gefaald hebben. De Scientist Rebellion-beweging pleit voor een nieuwe tactiek: wetenschappers moeten hun “geprivilegieerde positie” gebruiken om geweldloos actie te voeren en verandering te eisen.

HOP/JvE

{ Lees de 1 reacties}

Door Rene MH Giesen op 30 maart 2022
Het afwijzen van de nederlandse klimaatcrissis ideeen door mij is gebaseerd op de volgende stellingen. Verandering van aardoppervlakte temperatuur is van alle tijden. Dit blijkt uit geologische, archeologische en geschiedkundige bronnen. Zij is niet continu maar verandert met horten en stoten. De laatste decennia is zij iets toegenomen maar een afname in de toekomst wordt op grond van de historische metingen niet uitgesloten en zelfs tzt verwacht. De CO2 hoeveelheid in onze atmosfeer neemt toe. Mogelijk voor een deel door menselijke invloed. maar een gedeeltelijke toename in relatie met de temperatuurtoename is vanuit geochemische metingen aannemelijk. In de geringe hoeveelheid waarin de CO2 voorkomt is dit niet negatief maar is gunstig voor het plantenleven. Dit is bekend van de gesloten tuinbouw maar wordt ook vanuit satellietmetingen ondersteund die een vergroening van de aarde lijken te tonen. Er is een broeikaseffect. Een toepassen van de theorie van de zwarte stralers in relatie tot de zonnestraling geeft een lagere temperatuur dan waargenomen. De aardatmosfeer bestaat uit meerdere broeikasgassen waarbij waterdamp de overhand heeft. Op grond van de waarnemingen van Happer is de invloed van de CO2 beperkt. De aarde is overigens geen perfecte zwarte straler, de wolken spelen een grote rol. De hoeveelheid zonneenergie die de aardoppervlakte bereikt wordt bepaald door aardbewegingen en eventuele variaties van de zon . De zon is een enorme kernfusiereactor waarvan periodiciteit is vastgesteld evenals erupties van electromagnetische straling die ons electriciteitsnet beinvloeden en zelfs lamleggen. De rekenmodellen die tot een rampzalige opwarming leiden zijn gebaseerd op onvoldoende dat-input; De data-input is te gering en te onzuiver. De algoritmes zijn overgecompliceerd maar missen enige vorm van volledigheid. Terugkoppeling met het verleden is pover. Een en ander blijkt uit de geringe convergentie van de resultaten. Een sterk toenemende zeespiegelstijging aan de nederlandse kust wordt niet ondersteund door gepubliceerde resultaten van Deltaris. Dus geen 1, 2 ,3, 4 meter zeespiegelstijging maar zo'n twee decimeter als gebruikelijk Door Main Stream Media wordt kritiek op de klimaatcrisis niet gepubliceerd als zijnde onzin. Vaak missen ze de expertise om dit te kunnen beoordelen. Mening over een klimaatcrisis lijkt dwingend opgelegd te worden als zijnde een onwaarschijnlijke consensus De miljarden euro's die Nederland wil uitgeven voor de CO2 reductie worden niet gevolgd door veruit een merendeel van de naties op de aarde. Zodat het eigenlijks niets uithaalt. Een voortrekkersfunctie is zinloos gezien de economische politieke belangen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.