'Tirannen tegenspreken is de hoogste vorm van jihad'

NIEUWS

Debat  8 september 2014

'Tirannen tegenspreken is de hoogste vorm van jihad'

reacties 6

De islam en de vrijheid van meningsuiting, dat botert niet echt in de ogen van velen. Maar dat beeld klopt niet, aldus docent geschiedenis van de islam Razi Quadir. In zijn boek ‘Vrijheid van meningsuiting in de islam’ laat hij zien dat het met de vrijheid in veel moslimlanden weliswaar slecht is gesteld, maar dat de islamitische leer vrijheid van meningsuiting juist als een keiharde voorwaarde stelt voor een gezonde samenleving.

U zegt: vrijheid van meningsuiting moet juist van de islam.

“Het is een kardinaal principe in de islamitische geschriften, dat de gelovigen verplicht om oprecht te zijn in hun advies, het goede aan te bevelen, het kwaad tegen te gaan en onafhankelijk te redeneren. Dat zijn plichten die onmogelijk te vervullen zouden zijn als er geen volledige vrijheid van meningsuiting was.”

Toch valt niet te ontkennen dat er nogal wat niet mag worden gezegd in de islamitische wereld.

“Maar dat komt niet door de islam, dat komt door despotische leiders of door de cultuur van een land. De islamitische bronnen zeggen juist dat het uiten van een oprecht weerwoord tegen een tiran de beste vorm van jihad is.”

In nogal wat moslimlanden staat de doodstraf op afvalligheid.

“Dat is zo, en daarbij wordt een uitspraak aangehaald die de profeet Mohammed zou hebben gedaan: “Wie zijn religie verandert, doodt hem.” Maar over de authenticiteit van die uitspraak bestaat nogal wat twijfel. Ik wil het niet te technisch maken, maar neem van mij aan dat er goede redenen zijn om te twijfelen aan de echtheid van die uitspraak.”

Ze is ook in tegenspraak met het koranvers dat zegt dat er geen dwang mag zijn in het geloof.

“Inderdaad, maar er zijn weer geleerden die zeggen dat dat vers wordt overruled door andere verzen, maar daar is geen bewijs voor. Nu is het wel zo dat in de begintijd van de islam, toen moslims nog een kleine minderheid vormden, omringd door machtige vijanden, het als hoogverraad voor moslims gold om de islam af te zweren. Feitelijk betekende dat, dat je overliep naar de vijand. Maar het is onlogisch dat je niet uit de islam zou mogen stappen als de koran zegt dat er geen geloofsdwang mag zijn.”

En blasfemie? Dat is toch echt verboden in de islam?

“Ja, maar het is niet aan de mens om daarover te oordelen, maar aan God. Mohammed Bouyeri, die Theo van Gogh heeft vermoord omdat die zich laatdunkend over de profeet en over God had uitgelaten, heeft het recht in eigen hand genomen en overtrad daarmee de regels van de islam. Ook de fatwa tegen Salman Rushdie van de Iraanse ayatollah Khomeini is omstreden in de islamitische wereld. De groot-mufti van Saoedi-Arabië was er bijvoorbeeld faliekant tegen.”

Maar toch, als blasfemie is verboden, is de vrijheid van meningsuiting in de islam toch behoorlijk beperkt.

“Vrijheid van meningsuiting staat in dienst van de waarheidsvinding. Ze is niet bedoeld om te beledigen.”

Dat is juist zo tricky. Wie bepaalt wanneer iets beledigend is of niet? Er was een tijd dat het blasfemisch was te beweren dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom.

“Ach, kijk, christenen geloven dat Jezus, die in de islam één van de voorgangers was van de profeet Mohammed, de zoon van God is. Strikt genomen is dat blasfemie in de ogen van moslims, maar er wordt in de islamitische wereld niet zwaar aan getild. Ook binnen de islam zelf zijn er verschillende stromingen met afwijkende opvattingen die als blasfemisch kunnen worden gezien. In de islam zelf is het uiteindelijk een zaak tussen God en jouzelf hoe je de bronnen interpreteert. De islam doet een beroep op je gezonde verstand.”

Klinkt als een Lutherse benadering van het geloof.

“Maarten Luther vond dat gelovigen zelf de bijbel moesten lezen, in plaats van die te laten interpreteren door geestelijken. Maar in de islam mag je niet zomaar de koran zelf gaan interpreteren. Je moet er ten eerste de Arabische taal perfect voor beheersen en ten tweede precies weten in welke historische context de verschillende verzen moeten worden geïnterpreteerd. Daarvoor ben je dus afhankelijk van korangeleerden.

Dat is toch een forse beperking van je vrijheid van meningsuiting.

Die is er in de Nederlandse en Europese wetten toch ook? De rechter heeft bijvoorbeeld onlangs bepaald dat het recht op privacy prevaleert boven het recht van RTL om bepaalde beelden uit te zenden van een school waar werd gepest. Bovendien zijn de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting nogal willekeurig. Toen Theo van Gogh Paul Rosenmöller kanker toewenste, gebeurde er niets maar toen Abdul Jabbar van de Ven hetzelfde deed bij Wilders, was de hele politiek in rep en roer.”

Hebben moslims in Nederland minder vrijheid dan anderen?

“Soms heb ik het idee dat er met dubbele maten wordt gemeten, inderdaad.”

Razi Quadir: Vrijheid van meningsuiting in de Islam, 227 pagina’s, prijs: €17,50

Peter Breedveld
BEELD: Peter Breedveld
hits 2100

{ Lees de 6 reacties }

Schande om Theo van Gogh nog eens in een kwaad daglicht te durven zetten, terwijl de man door een moslim fascist is doodgestoken.
De schrijver van dit stuk heeft kennelijk geen gezond normbesef, begaat een ongelooflijke dwaasheid om één voor één de mankementen van een belachelijk geloof recht te praten.

Wat een absurde opvatting over welk religieus boek ook. Dit soort boeken staan vol met allerlei achterhaalde en onzinnige opmerkingen, als je het letterlijk neemt.

Op deze manier word een boek een grabbelton waar iedereen uit kan halen wat hij wilt. Precies wat Razi Quadir doet.

Verder, religeuze organisaties moeten zich gezien de scheiding van wetgeving en religie niet bezig houden met vrijheid van meningsuiting.

Dit slaat echt alles:

“Maarten Luther vond dat gelovigen zelf de bijbel moesten lezen, in plaats van die te laten interpreteren door geestelijken. Maar in de islam mag je niet zomaar de koran zelf gaan interpreteren. Je moet er ten eerste de Arabische taal perfect voor beheersen en ten tweede precies weten in welke historische context de verschillende verzen moeten worden geïnterpreteerd. Daarvoor ben je dus afhankelijk van korangeleerden."

Sommige delen kan je ook in het Nederlands onderzoeken, bijvoorbeeld tekst waaruit blijkt dat mannen bij erfenissen bevoordeeld worden en opzichte van vrouwen. Of rekenfouten. Rekenfouten hoef je ook niet in een bepaalde tijd te plaasten.

"Ïn de Islam" verondersteld dat er zoiets als "Eén Islam is. Dat is niet waar. Het staat een ieder vrij om welk boek ook zo op te vatten als hij of zij zelf wilt.

Het staat een ieder vrij om te geloven dat de Nederlandse vertaling eigenlijk het orgineel is. Het staat mensen immers ook vrij om te geloven dat alles wat in dit soort boeken letterlijk genomen moet worden - en die gedachte is net zo bizar als de bizare gedachte dat het orgineel niet Arabisch was.

De uitspraken van deze man komen op mij bizar over. De opvattingen zijn onacceptabel voor een leraar. Het komt neer op zeggen "In de gevangenis is geweld dood normaal. Daarom mogen buiten de gevangenis best wel blijven slaan"

Dat er ergens landen zijn waar men vind dat alleen mensen die een bepaalde taal goed beheersen en ook nog eens lang een boek bestudeerd hebben, betekend alleen dit: er zijn landen waar mensen onvrij zijn.

Wat in sommige landen de norm is over wat wel en niet mag met dat boek, doet in Nederland totaal niet ter zake - iedereen mag dat boek opvatten zoals hij of zij wilt. Men mag er verder niets mee doen als de eigen conclusie tegen de Nederlandse wet in gaat - maar de opvatting is in Nederland geheel vrij. Geheel. Zoals: totaal.

( Er zijn wat nuances maar deze basis staat al vele vele eeuwen, daarom was de eerste Moslim ooit in Noord Amerika ook een Moslim - geloof maakte weinig uit.... Zolang men zich maar aan de regels hield...)

Dit soort mensen zouden geen leraar moeten zijn. Er worden dingen gezegd die kolder zijn.

Maar toch, als blasfemie is verboden, is de vrijheid van meningsuiting in de islam toch behoorlijk beperkt.

“Vrijheid van meningsuiting staat in dienst van de waarheidsvinding. Ze is niet bedoeld om te beledigen.”

Reactie: dat is niet waar. Als iemand vind dat welke God ook inderdaad bestaat en een demon is, dan moet dat kunnen. In de Koran word Taus Melek voor demon uitgemaakt - dat is nogal beledigend. "Vereenzelfigd".

Als deze leraar konsekwent is, dan zou hij dus tot de conclusie moeten komen dat je de Koran moet verbieden omdat er een belediging instaat. Er staat nota bene blasfemie in.

Kortom, niet letterlijk nemen dus, komt alleen maar ellende van.

De vrijheid van meningsuiting maakt dit soort bedenkelijke boeken legaal, en dat moet vooral zo blijven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezidi%27s#Vervolging

Wat een leugenaar!...ha,ha...

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen....Jihad(betekent: “streven” en dit kan van alles betekenen)kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.Zowel in de Koran als in de Hadith wordt het woord “Jihad” voor 99% als een fysieke strijd voorgesteld om de Islam te verdedigen of uit te breiden.Wanneer in de islamitische wereld iemand Jihad zegt, dan bedoelt hij oorlog....

We moeten oppassen voor deze deathcult onder de vlag van islam. Het dringt zijn giftige tentakels diep door in de maatschappij, wordt steeds brutaler, en zal continu proberen zijn wil op te dringen aan de naïeveling. Zal in geval van tegenwerking, d.w.z., indien het de zin niet snel genoeg krijgt, zich beroepen op racisme en weet ik wat niet, om in te spelen op de gevoelige plekken, desnoods met leugens en bedrog. Ik vind het eng, ziekmakend en gestoord en er zal nog een hoop ellende van komen. Het enige wat je kunt doen, is je geestelijk wapenen met keiharde redenen en argumenten. Lees of luister hiervoor naar Douglas Murray, Sad Gaad, Stephan mollineux, Sam Harris, Richard Dawkins, Mark Steyn, Jordan Peterson.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties